Ostatní projekty

Národní plán obnovy - učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence

Dotace byla využita k pořízení digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.

Program je realizován za finanční podpory EU – „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“.

leták

 

EU strukturální a investiční fondy

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Michaela Doleželová
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK Rodiče vítáni