Aktivity

Sportovní kurz

Každoročně pořádaný sportovní kurz pro šesté ročníky vyšel ve všech ohledech na jedničku. Občasným zádrhelům jsme se sice nevyhnuli, ale o to více budeme na tyto tři dny vzpomínat. První den jsme věnovali turistickému výletu. Naplánovaná trasa vedla z Tesáku do Bystřice pod Hostýnem. Po cestě se nám však podařilo sejít z cesty a najednou jsme se objevili v Rajnochovicích. Zde jsme stihli přesně na minutu autobus, který nás zavezl do Bystřice pod Hostýnem, a odsud jsme pokračovali do Přerova. Druhý den ve čtvrtek jsme s dětmi strávili na hřišti u naší školy. Věnovali jsme se výuce kinballu a softballu. Se softballem se většina dětí setkala úplně poprvé a hned je velmi začal bavit. V pátek jsme se vydali na cyklistický výlet Grymov – Prosenice – Osek. Počasí nám přálo a vše se zvládlo perfektně. Děti bolely nohy, byly unavené, ale šťastné.

Mgr. Monika Brandejská

Technická soutěž

Ve středu 6. června se žák naší školy Tomáš Růžička zúčastnil finálového kola třetího ročníku technické soutěže žáků ZŠ Olomouckého kraje. Soutěž pořádala pedagogická fakulta UP Olomouc - katedra technické a informační výchovy. Žáci dostali za úkol během tří hodin sestavit model mostu. Tomáš se úkolu zhostil se ctí a se svým modelem zvedacího mostu vyhrál první místo. Gratulujeme.

   

Návštěva workshopu

Dne 30. 5. 2018 se vybraní žáci 7. a 8. ročníků účastnili workshopu na SŠT Kouřilkova. Tato akce se uskutečnila v rámci projektu IKAP, do kterého se zapojila i naše škola. Během celodenních aktivit měli žáci jedinečnou možnost seznámit se podrobněji s některými obory (učebními i studijními), které SŠT nabízí. Navštívili odborné učebny robotiky, mechatroniky, optiky, automobilové diagnostiky, měřicí techniky, vyzkoušeli si praktickou výrobu ptačí budky, seznámili se se zásadami správné výživy a pravidly stolničení. V každé učebně je čekalo poučení, praktické činnosti i soutěže. Tato akce se žákům velice líbila, ocenili zejména možnost praktické práce s přístroji, zařízením a nástroji. 

(Snímky najdete v naší fotogalerii - Workshop Kouřilkova)

Ing. Dagmar Odradovcová

Do práce na kole

V letošním roce se zaměstnanci naší školy již popáté zapojili do celostátní soutěže Do práce na kole. Cílem akce je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy včetně běhu a chůze.

V letošním roce se zapojilo celkem 16 zaměstnanců, kteří svým příkladem neustále propagují tuto akci mezi dětmi a ti to předávají svým rodičům. Všichni si zlepší nejen svou kondici, ale i náladu a přispějí i k čistšímu ovzduší a celkově příjemnějšímu a bezpečnějšímu městu. Současně jsme hrdí, že propagujeme i město Přerov, protože, když potkáte někoho na Šumavě ve stejném triku, ze stejné akce, okamžitě se dáte do řeči a hned zjistíte, odkud ten člověk je a kde jezdí.

Sportu, zdravému vzduchu a zdravému duchu zdar!!

Slet čarodějnic

Ve čtvrtek 26. dubna se na školní hřiště slétli čarodějnice a čarodějové z celého okolí. Za příjemného počasí si vyzkoušeli své znalosti rostlin a hub, šifrovali, kouzlili, hledali zakletá zvířátka, létali na koštěti a na závěr upálili čarodějnici. Také si každý mohl opéct přinesený špekáček. Akce byla velmi příjemná a všichni odcházeli unavení, ale spokojení.
Děkujeme všem maminkám, které upekly dětem něco dobrého. A pokud budete chtít vědět, jak chutná malý strašidelný duch, určitě přijďte příští rok
Mgr. Gabriela Bartošíková

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Iva Hošťálková
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK EU strukturální a investiční fondy