Lidé

Kontakty škola

Ředitel školy: Fryštacký Miroslav, Mgr. 581 701 812 frystacky@zssvisle.cz
Statutární zástupkyně ředitele: Taberyová Zdeňka, PhDr. 581 701 813 taberyova@zssvisle.cz
Finanční referent: Cigánková Ludmila 581 701 815 cigankoval@zssvisle.cz
Administrativní pracovnice: Skopalová Jitka 581 701 811 skola@zssvisle.cz
Výchovný poradce: Kopecká Hana, Mgr. 602 403 685 kopecka@zssvisle.cz
Školní metodik prevence: Zbožínková Pavla, Mgr.  581 701 810 zbozinkova@zssvisle.cz
Školní speciální pedagog:

Teufertová Nela, Mgr.

Kohútová Martina, Mgr.

602 403 698

581 701 825

teufertova@zssvisle.cz

kohutova@zssvisle.cz

Školník: Günther Bohdan  581 701 819  
Školní jídelna: Hošťálková Iva  581 207 165 provozni.svisle@zssprerov.cz

Pedagogičtí pracovníci

1. stupeň

1. A: Jančíková Lenka, Mgr.   581 701 811 jancikova@zssvisle.cz
1. B: Hutečková Petra, Mgr. huteckova@zssvisle.cz 
2. A: Rytířová Ivana, Mgr. rytirova@zssvisle.cz
2. B: Nohejlová Eva, Mgr. nohejlova@zssvisle.cz
3. A: Kopřiva Kamil, Mgr. kopriva@zssvisle.cz
3. B: Hudecová Markéta, Mgr.  hudecova@zssvisle.cz 
4. A: Tomášková Antonie, Mgr. tomaskova@zssvisle.cz
4. B: Domesová Denisa, Mgr.  domesova@zssvisle.cz
5. A: Macečková Lenka, Mgr. maceckova@zssvisle.cz
5. B: Krumpová Hana, Mgr. krumpova@zssvisle.cz

2. stupeň

6. A: Slováková Jana, Mgr. et. Bc. 581 701 823 slovakova@zssvisle.cz
6. B: Zbožínková Pavla, Mgr. 581 701 810 zbozinkova@zssvisle.cz
7. A: Bartošíková Gabriela, Mgr. 581 701 814 bartosikova@zssvisle.cz
7. B: Odradovcová Dagmar, Ing. 581 701 821 odradovcova@zssvisle.cz
8. A: Nevřelová Nikola, Mgr. 581 701 823 nevrelova@zssvisle.cz
8. B: Pavlicová Vladimíra, Mgr. 581 701 828 pavlicova@zssvisle.cz 
9. A: Kopečková Zuzana, Mgr. 581 701 824 kopeckova@zssvisle.cz
9. B: Jadrníček Petr, Mgr. 581 701 828 jadrnicek@zssvisle.cz 
  Bartošíková Gabriela, Mgr.  581 701 825 bartosikova@zssvisle.cz
  Kopecká Hana, Mgr. 581 701 829 kopecka@zssvisle.cz
  Trávníčková Milena, Mgr. 581 701 823 travnickova@zssvisle.cz
  Duchan Karel, Mgr. 581 701 810 duchan@zssvisle.cz
  Šeinerová Jitka, Mgr. 581 701 824 seinerova@zssvisle.cz
  Fryštacký Ondřej 581 701 828 frystackyo@zssvisle.cz

Školní družina

Ved. vychovatelka: Chlopčíková Hana, Bc.(I.odd.) 733 257 397
581 701 817
chlopcikova@zssvisle.cz
Vychovatelky: Janáková Marcela (II.odd.) janakova@zssvisle.cz
  Pokorná Milada, Mgr.  (III. odd.) pokorna@zssvisle.cz
  Tománková Dagmar (IV.odd.) tomankova@zssvisle.cz

Asistenti pedagoga

Orságová Veronika 581 701 811  
Pěčková Jana  
Přikrylová Kateřina  
Rejhonová Martina   
Šindlerová Veronika, Bc.  
Tomišová Jana  

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Iva Hošťálková
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK EU strukturální a investiční fondy