O škole

Výuka v naší škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro každý den“.

Žákům nabízíme:

Vzdělávací oblast

 • výuku angličtiny od 1. ročníku
 • výuku uživatelských dovedností na PC od 1. ročníku
 • výuku druhého cizího jazyka od 6. ročníku
 • vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a podnikání
 • výuku v odborných učebnách s využitím moderní techniky
 • výuku ve školním arboretu
 • činnostní učení
 • individuální přístup
 • podporu talentů
 • bezpečné prostředí

Další aktivity

 • tradiční i netradiční sporty v tělocvičně a na moderním multifunkčním hřišti
 • zájmové kroužky pestrého zaměření
 • poznávací exkurze v ČR i zahraničí
 • aktivní využívání přestávek – stolní tenis
 • plavecký výcvik
 • školu v přírodě
 • lyžařský výcvik
 • účast na kulturních akcích
 • sportovní kurz
 • různorodé činnosti ve školní družině
 • účast na vědomostních a sportovních soutěžích

Služby

 • využití služeb školního poradenského pracoviště (školní psycholog, metodik prevence, výchovný poradce)
 • stravování ve školní kuchyni s jídelnou včetně možnosti objednávky dietních jídel

Spolupráce s institucemi

 • účast na akcích dalších institucích např.: Magistrátu města Přerova, Knihovny města Přerova, Muzea města Přerova, Policie ČR i MPr, HZS, SVČ Atlas a Bios
EU strukturální a investiční fondy

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Michaela Doleželová
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK Rodiče vítáni