Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště při ZŠ Svisle

Služby školního poradenského pracoviště zajišťuje výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog, školní asistent a pracovníci PPP Přerov.  Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Členy Školního poradenského pracoviště jsou nově od 1. 8. 2017 speciální pedagog a školní asistent, kteří působí na škole v rámci projektu „Inkluze na ZŠ Svisle“.

Cílem ŠPP je prevence výukových i výchovných obtíží žáků, zkvalitnění péče o děti se speciálně vzdělávacími potřebami, prevence sociálně nežádoucích jevů a celkové zlepšování třídního i školního klimatu. Činnost odborníků ŠPP je komplexní - od diagnostiky po nápravu obtíží. Nezbytnou součástí jejich práce je průběžná spolupráce se všemi zúčastněnými stranami.

Poskytování těchto služeb školou je bezplatné.

Konzultační hodiny:

výchovný poradce, Mgr. Hana Kopecká

Út 13.00 - 14.00
Ostatní dle osobní domluvy

školní metodik prevence, Mgr. Pavla Zbožínková

Út 13.00 - 14.00
Ostatní dle osobní domluvy

speciální pedagog, Mgr. Nela Teufertová

Čt 13.00 - 14.00
Ostatní dle osobní domluvy

speciální pedagog, Mgr. Martina Kohútová 

Informace k přijímacímu řízení

EU strukturální a investiční fondy

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Michaela Doleželová
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK Rodiče vítáni