Školní družina

Školní družina je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb, o zájmovém vzdělávání.

Na škole pracují čtyři oddělení školní družiny.

Co nabízíme:

  • příjemné, podnětné a bezpečné klima
  • zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinek a rekreaci výchovou, hrou, učením
  • různorodost věkových skupin v odděleních
  • rozvíjíme schopnost týmové spolupráce
  • učíme otevřené komunikaci
  • vedeme děti ke smysluplnému a aktivnímu trávení volného času
  • všichni jsme kamarádi – netolerujeme násilí, ponižování, posměch

Oddělení ŠD 2023/2024

OdděleníVychovatelkaTřídy
1. odd. Mgr. Hana Chlopčíková – vedoucí ŠD 2.B, 2.C, 3.B
2. odd. Marcela Janáková 1.B, 2.A, 3.A
3. odd. Mgr. Milada Pokorná 1.C, 2.A, 3.A, 3.B
4. odd. Bc. Lucie Buksová 1.A, 2.C, 3.B

Provozní informace

Kontakt

Telefon 581 701 817
Mobil 733 257 397

Provozní doba

6:15 hod. - 7:50 hod.
11:25 hod. – 16:30 hod.

Platba

Pro školní rok 2023/2024 byla dle §11 odstavce 3 vyhlášky č. 74/2005 sb. stanovena částka 250,- Kč měsíčně za 1 žáka.

Výše úplaty v ŠD pro školní rok 2024-2025

Řád školní družiny

Dokumenty ke stažení

Omluvenka

Zájmové kroužky

KroužekVedoucíTermín
Počítačový kroužek pro prvňáky Bc. Hana Chlopčíková Út 11,35 - 12,20
Angličtina hrou Mgr. Milada Pokorná Po 11,35 - 12,20
Malý zdravotník Bc. Lucie Buksová Pá 14,35 - 15,20 
EU strukturální a investiční fondy

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Michaela Doleželová
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK Rodiče vítáni