Akce školní družiny

Družinka v červnu

Červen 2024

 

Krásné letní prázdniny

plné pohody a odpočinku

vám přejí

paní vychovatelky 

Vítání léta

26. 6. 2024

Ve středu 26. června jsme s družinkou přivítali léto. Teploty tento den letní skutečně byly, proto nám přišlo vhod ochlazení zahradní sprchou. Tancovali jsme, hráli si s balonky, přenášeli vršky pomocí tužek a užili si krásné letní odpoledne s kamarády ze školní družiny.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Den dětí

3. 6. 2024

V pondělí 3. června jsme na školním hřišti oslavili Den dětí. Soutěžili jsme v několika tradičních i netradičních sportovních disciplínách a v družině na nás čekala sladká odměna :)

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Květnová družinka

Květen 2024

V květnu jsme se věnovali mnoha tématům. Na začátku měsíce jsme vyráběli čarodějnice, které měly slet na školním hřišti. Povídali jsme si o našich maminkách, které slavily svůj den a vyrobili jsme jim krásná přáníčka. 

Žluťásci dokončili projekt zaměřený na zvířata, která žijí u nás. Podle výukových karet jsme namalovali zvíře, které se nám nejvíce líbilo.

V modrém oddělení probíhala pedagogická praxe žákyně pedagogické školy. Děti se zabývaly první pomocí a bezpečností v dopravě.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Projektové dny v květnu - červené oddělení

Květen 2024

Červeňásci v květnu naposledy navštívili dva výukové programy na BIOSu. Tentokrát na téma Život ve vodě a Léčivé rostliny

Za cyklus zajímavých přednášek děkujeme pedagogickým pracovníkům SVČ Atlas a Bios Přerov a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Čarodějnická družina

2. 5. 2024

Kvůli nepříznivému počasí se letošní pálení čarodějnic přesunulo na čtvrtek 2. května. V družince jsme si odpoledne zasoutěžili na několika stanovištích. Nechyběl ani let na koštěti :) Červeňásci si soutěžní disciplíny vyzkoušeli o několik dní dříve.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Družina v dubnu

Duben 2024

Duben nám přinesl typické aprílové počasí. Slunečné dny jsme trávili na školním hřišti nebo na Jasínkové, při dešti jsme se věnovali tvoření, zpívání, tancování a hraní s kamarády. 

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Projektové dny v dubnu - žluté oddělení

Duben 2024

Projektové dny v měsíci dubnu byly ve žlutém oddělení opravdu pestré. Věnovali jsme se čtenářské gramotnosti, kdy děti samy četly pohádkový příběh, který potom vlastními slovy převyprávěly.

Dále jsme si připomněli třídění odpadů. Zhlédli jsme videa z třídírny odpadů a ze spalovny a dozvěděli se tak, kde vytříděné odpadky skončí a jak je možné je dále využít. 

Bavila nás i první pomoc, kdy se děti pokusily ošetřit zraněného kamaráda.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Projektové dny v dubnu - červené oddělení

Duben 2024

Červeňásci v dubnu na BIOSu navštívili tematické přednášky Ptačí hlasy a Život v půdě. Vydali se i do přírody, kde ptačí hlasy poslouchali a hledali v půdě různé živočichy. Nechybělo ani výtvarné zpracování v družince :)

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Projektové dny v dubnu - zelené oddělení

Duben 2024

Zeleňásci v dubnu dokončili projekt zaměřený na wellbeing a věnovali se tématům S úsměvem jde všechno líp, Vděčnost a jak působit na energetický systém člověka a Terapie s delfíny. Věříme, že si děti z těchto aktivit odnesly pozitivní vnímání světa kolem sebe a schopnost relaxace.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Návštěva kina v dubnu

26. 4. 2024

Kino Hvězda v měsíci dubnu navštívily děti z červeného a zeleného oddělení. Muzikál Wonka se dětem velmi líbil, některé děti film viděly v kině už podruhé :)

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Beseda v knihovně

17. 4. 2024

Ve středu 17. dubna zavítaly děti z červeného oddělení do půjčovny pro děti Městské knihovny v Přerově na Palackého ulici na besedu na téma Moderní pohádka. Dozvěděly se o rozdílech mezi klasickou a moderní pohádkou, o známých češkých autorech pohádek a také si připomněli některé pohádkové postavy.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Úklid školního hřiště a zahrady

10. 4. 2024

Letos jsme se opět připojili k celorepublikové akci s názvem Ukliďme Česko a ve středu 10. dubna jsme vyrazili uklízet školní zahradu a hřiště. Vyzbrojili jsme se ochrannými rukavicemi a pytli na odpad a šli prohlédnout každý kout našeho velkého areálu. Nejvíce odpadků bylo jako obvykle v keřích okolo plotu, kam je odhazují kolemjdoucí. 

Děti měly z odvedené práce dobrý pocit a zároveň dodržely pravidlo, že nebudou sbírat sklo a další ostré předměty.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Miniházená

3. 4. 2024

Ve středu 3. dubna k nám zavítali trenéři a trenérka miniházené ze Sportovního klubu Žeravice. V rámci ukázkové hodiny na školním hřišti si děti vyzkoušely, jak probíhá trénink a taky zápas. Šedesát minut aktivit dalo některým dětem pěkně zabrat, ale ve finále byli všichni spokojení a příjemně unavení :)

Za návštěvu z SK Žeravice děkujeme a doufáme, že se povedlo některé děti k házené inspirovat. 

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Březnová družina

Březen 2024

V březnu jsme se v družince vyráběli záložky do knih, jelikož březen je měsícem knihy. Udělali jsme přání pro maminky a babičky k Mezinárodnímu dni ženPřipomněli jsme si Světový den vody, který připadá na 22. března.  Vyzdobili jsme si třídy jarními obrázky a vyrazili jsme i na hřiště na Jasínkové. Samozřejmě jsme si povídali o Velikonocích, jejich významu a vyrobili si velikonoční přáníčka.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Projektové dny v březnu - červené oddělení

Březen 2024

Znáte naše motýly? To bylo první téma, kterému se věnovaly děti z červeného oddělení na BIOSu v březnu. Druhým tématem byli Naši obojživelníci. Děti se opět dozvěděly spoustu zajímavostí a krásného motýla si v družince také vyrobily.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Projektové dny v březnu - žluté oddělení

Březen 2024

Děti ze žlutého oddělení pokračovaly v březnu v projektu dopravní výchovy. Tentokrát jsme se zaměřili na cyklistu a chodce, jak se chovají v dopravě, jakou výbavu musí mít kolo a další dopravní předpisy. Vyluštili jsme čtyřsměrku a každý namaloval svůj oblíbený dopravní prostředek.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Projektové dny v březnu - zelené oddělení

Březen 2024

V projektových dnech v měsíci březnu se děti ze zeleného oddělení věnovaly tématu vody, jejímu výtvarnému zpracování a také meditaci na vodu. Vymalovaly si několik antistresových omalovánek a v závěru měsíce je čekal spontánní tanec, který je výborně uvolnil a naladil.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Odemykání jara

22. 3. 2024

První jarní den letošního roku připadl na středu 20. března. My jsme si pro odemykání jara na naší školní zahradě vybrali pátek 22. března. V družince jsme si krásně nazdobili klíče k jaru a společně jsme se vydali na zahradu, kde už to začíná pomalu rozkvétat. 

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Velikonoční salon

18. 3. a 20. 3. 2024

Letos se na tradiční Velikonoční salon do SVČ Atlas a Bios Přerov vypravily děti z modrého a zeleného oddělení. Zhlédly zde výstavu velikonočních dekorací, dozvěděly se o tradicích tohoto svátku, vyrobily si dekoraci k vyfouknutému vajíčku a nechybělo ani zdobení perníčku, který s chutí snědly :)

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Kino Hvězda březen

15. 3. 2024

V březnu se do přerovského kina vypravily děti ze žlutého, zeleného a červeného oddělení. Zhlédly zde filmové představení Vynálezce

Dětem patří velká pochvala za vzorné chování :)

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Družina v únoru

Únor 2024

Měsíc únor byl v družince krátký, ale nabitý aktivitami. Tvořili jsme valentýnská přáníčka, vyráběli klauny a masky na karneval, poznávali kultury zemí celého světa, tancovali Just Dance a spoustu dalšího. Počasí nám v závěru měsíce velmi přálo, takže jsem denně mohli venku sportovat a hrát oblíbený fotbal.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Projektové dny v únoru - žluté oddělení

Únor 2024

Žluťásci se v rámi projektových dnů věnovali dopravní výchově. Učili jsme se poznat důležité dopravní značky a diskutovali o tom, kde je v našem městě můžeme vidět. Na koberci jsme stavěli cesty, křižovatky a parkoviště a snažili se s auty jezdit podle pravidel silničního provozu. Z plastových vršků jsme také skládali názvy dopravních značek.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Projektové dny v únoru - zelené oddělení

Únor 2024

Děti ze zeleného oddělení pokračovaly v měsíci únoru v projektu wellbeingu. Zaměřily se na téma krásy - v přírodě, na těle, v lidském tvoření. Poslechly si několik poučných budhistických příběhů. Vyzkoušely meditaci na srdce a tvořily srdíčka z plastových vršků. A velmi je zaujala krásně ilustrovaná kniha o vesmírné dívce, která na Zemi prožívá různá dobrodružství.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Karneval pro děti

29. 2. 2024

Poslední únorový den se ve školní družině konal oblíbený karneval pro děti. Ve velké tělocvičně jsme celou hodinu tancovali a soutěžili a k vidění bylo opravdu mnoho povedených kostýmů :) Paní vychovatelky se letos přestrojily za námořní kapitánky, indiánku a kovbojku :)

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Projektové dny v únoru - červené oddělení

Únor 2024

V měsíci únoru vyrazily děti z červeného oddělení opět do BIOSu. Tentokrát navštívily zvířátka v rámci tématu Minizoo a také je zaujali Naši plazi. Ve školní družině si pak vyrobily krásnou žabičku z papíru a vybarvily hada podle své fantazie.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Ve zdravém těle zdravý duch...

1. 2. 2024

...tak zněl název sportovního odpoledne ve velké tělocvičně. Paní vychovatelky pro děti připravily několik stanovišť, na kterých si vyzkoušely svoji obratnost, rychlost nebo přesnost. U jednotlivých disciplín dětem pomáhali starší kamarádi a necelá hodinka plná pohybu nám v deštivém dni rychle uběhla :)

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Lednová družina

Leden 2024

Měsíc leden byl v naší družině nabitý aktivitami. Přivítali jsme nový rok, připomenuli si tradice Tří králů, povídali si o zdravé stravě, důležitosti pohybu pro naše tělo a samozřejmě jsme si hodně hráli s kamarády:) Na školním hřišti nám ke štěstí chyběl jen ten sníh, kterého se snad ještě dočkáme. Zima totiž ještě nekončí :)

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Projektové dny v lednu - červené oddělení

Leden 2024

Červeňásci s paní vychovatelkou Janákovou navštívili v měsící lednu dvakrát BIOS, kde se zúčastnili zajímavých přednášek na téma: Dravci a sovy a Naši ptáci. Kromě poutavého výkladu si prohlédli i zajímavé publikace a podívali se na ptačí obyvatele sousedního ORNISu. Následně téma výtvarně zpracovali se školní družině.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Projektové dny v lednu - zelené oddělení

Leden 2024

Děti ze zeleného oddělení s paní vychovatelkou Pokornou realizovaly v měsíci lednu několik projektových dnů zaměřených na wellbeing

Vyzkoušely si hru na tibetské mísy, dozvěděly se, jaké potraviny jim zvednou dobrou náladu nebo jaké potraviny je uklidní. Naučily se uvolňující masáž a také reflexní terapii rukou. Nechyběla ani četba příběhů pro potěchu duše

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Kino Hvězda v lednu

19. 1. 2024

V pátek 19. ledna zhlédli v kině Hvězda modrásci a červeňásci filmové předtstavení Strašidlo Cantervillské. Film se dětem líbil a budeme se těšit na další návštěvu.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Prosincová družinka

Prosinec 2023

Začátkem měsíce prosince jsme si užili sněhové nadílky a vyrazili na školní hřiště. Stavěli jsme sněhuláky, koulovali se a vozili se na bobech. Jakmile sníh roztál, vrátili jsme se k našim oblíbeným míčovým hrám :) Samozřejmostí bylo tvoření přáníček a výzdoby všech družinkových tříd, zpívání koled a každodení hry s oblíbenými stavebnicemi. 

Krásné prožití vánočních svátků a zejména zdraví

v novém roce 2024

přejí paní vychovatelky

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Adventní posezení

20. 12. a 21. 12. 2023

Ve středu 20. prosince a ve čtvrtek 21. prosince jsme si v družince udělali příjemnou předvánoční atmosféru u vánočních stromečků. Někteří donesli cukroví na ochutnání, krájeli jsme jablíčka, povídali jsme si o období adventu, o zvycích, které u nás doma dodržujeme a poslouchali vánoční koledy. Paní vychovatelky si pro děti připravily drobné dárečky a společně jsme si užili příjemný čas pár dnů před příchodem Ježíška.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Vánoční vystoupení pro seniory

19. 12. 2023

Také letošní prosinec jsme se vydali navštívit seniory v Domové s pečovatelskou službou na Jižní čtvti. Děti potešily klienty pásmem básniček, tanců a písní a nechyběly ani vánoční výrobky, které jsme vyráběli v družince.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Vánoční vystoupení

11. 12. 2023

V pondělí 11. prosince vystoupili žáci naší školy na náměstí T. G. Masaryka v rámci vánočního programu. Vystoupení s družinovými dětmi připravily paní vychovatelky Buksová a Janáková. Druhá část programu programu byla v režii paní učitelky Odradovcové a vystoupili žáci z 5. až 9. ročníku. Mezi diváky byli nejen žáci naší školy, ale především rodinní příslušníci vystupujících žáků. 

Děkujeme všem vystupujícím za krásný program a rodičům za pomoc a podporu.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Vánoce na zámku

8. 12. 2023

Červeňásci a modrásci se letos vydali do Muzea Komenského na výstavu Vánoce na zámku. Pracovníci muzea opět připravili krásnou výstavu věnovanou adventnímu období. Součástí výstavy byla i dílnička, kde si děti nazdobily svoji vlastní vánoční baňku.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Čertovský rej

5. 12. 2023

V úterý 5. prosince se v družince sešlo několik čertic, čertů a čertíků a společně jsme si povyprávěli o tradici Mikulášské nadílky. Plnili jsme čertí úkoly a taky si pořádně zatancovali na čertovské diskotéce :)

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Vánoční salon

4. 12. a 6. 12. 2023

Jako každý rok jsme se i letos vypravili do SVČ Atlas a Bios na Vánoční salon. Tentokrát se na výstavu přišly podívat děti ze zeleného a žlutého oddělení. Děti shlédly krásně nazdobené stromečky, betlémy a další rukodělné výrobky. Vyrobily si svého andílka, nazdobily perníček a také si mohly koupit drobné výrobky.

Za rok se opět těšíme na návštěvu!

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Družina v listopadu

Listopad 2023

V listopadové družince jsme toho stihli opravdu hodně. Povídali jsme si o našem městě a jeho historii, o naší rodině, povolání rodičů a také o našem vysněném povolání. Budoucnost bude skvělá, neboť budeme mít spoustu nových lékařů, policistů, ale také hereček a youtuberů :)

Tvořili jsme koně svatého Martina a také další výzdobu se zimní tématikou. Na školním hřišti jsme si užili i první sněhové vločky.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Návštěva kina Hvězda

24. 11. 2023

V pátek 24. listopadu se děti z červeného a modrého oddělení vydaly do kina Hvězda, kde shlédly filmové představení "Hurá do džungle". Animovaný příběh se dětem velmi líbil a paní vychovatelky děti chválily za vzorné chování. 

Do kina v následujících měsících určitě znovu zavítáme.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Plyšový den

7. 11. 2023

Věděli jste, že 7. listopadu slavíme mezinárodní Hug a Bear Day neboli Den objetí plyšového medvídka? Tak přesně takovou informaci se dozvěděly všechny družinové děti a v úterý si tedy do družinky donesly své oblíbené plyšáky. Nešlo jen o medvídky, ale sešlo se nám mnoho různých plyšáků - opičky, pejsci, zebra, lev, sova, krteček, ale také banán a rajče (přejmenované na jahůdku :) ). Nechyběly ani postavičky z filmů nebo počítačových her.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Říjnová družina

Říjen 2023

Měsíc říjen utekl jako voda a díky nebývale teplému počasí jsme opět všechna naše odpoledne trávili především venku na hřišti, kde jsme sportovali, soutěžili, sledovali změny v podzimní přírodě, sbírali kaštany nebo odpočívali na dekách. V družince tvoříme a snažíme se jednotlivá oddělení podzimně vyzdobit.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Strašidelné odpoledne

31. 10. 2023

V úterý 31. října jsme v družině navázali na školní akci a oslavili svátek Halloween. Děti přišly ze školy ve strašidelných maskách a společně jsme si vysvětlili význam tohoto svátku, zasoutěžili a také zatancovali strašidelné tance:)

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Barevný týden

16. 10. - 20. 10. 2023

Třetí říjnový týden proběhla v družince tradiční akce s názvem Barevný týden. K družinkovým barvám červené, modré, zelené a žluté přibyla v pátek barva bílá. Děti opravdu každý den přicházely do družiny v barvě daného dne, za což děkujeme i rodičům :) 

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Družina v září

Září 2023

Letošní září nám po celou dobu nabídlo krásné letní teploty, díky kterým jsme každé odpoledne trávili na školním hřišti nebo na hřišti Jasínkova. Naši prvňáčci se v družince pěkně zabydleli a našli si spoustu nových kamarádů i mezi staršími spolužáky. Všechna oddělení si postupně zdobíme našimi výtvory, aby se nám zde líbilo :)

Jak probíhal měsíc září ve školní družině si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Den s úsměvem

20. 9. 2023

Den s úsměvem aneb loučení s létem. Tak se jmenovala akce na školním hřišti, kterou připravily paní vychovatelky pro všechny družinové děti. Na několika stanovištích si děti vyzkoušely svoji obratnost a soutěživost. Starší kamarádi nám u jednotlivých soutěží pomáhali a perfektní bylo i počasí, které rozhodně nepřipomínalo blížící se podzim.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Vystoupení pro prvňáčky

4. 9. 2023

V pondělí 4. září jsme v novém školním roce přivítali ve škole naše nejmladší spolužáky. Děti ze školní družiny si pro prvňáčky a jejich rodinné příslušníky připravily krátký program složený z písniček a básniček. 

Přejeme všem dětem z prvních tříd, aby se jim ve škole i v družince líbilo :)

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Školní rok 2023/2024

Akce ve školní družině ve školním roce 2023/2024.

Červnová družinka

Červen 2023

Červnová družinka byla ve znamení změn. Z důvodu rekonstrukce jsme se v druhé polovině měsíce přestěhovali do školních tříd a trávili čas hraním ping pongu, sportováním v tělocvičně a samozřejmě na školním hřišti :)

Všem dětem i rodičům přejeme krásné

letní prázdniny a v září se na vás

budeme těšit v družince :)

 
Kolektiv vychovatelek školní družiny

 

Žonglérská show

21. 6. 2023

Po delší době k nám do družinky zavítal pan Milan Ošmera se svojí žonglérskou show. Představení bylo plné nejrůznějších triků a kouzel, zapojeny byly nejen některé děti, ale také paní vychovatelky :)

Děkujeme za příjemné zpestření prvního letního dne a budeme se těšit někdy přístě na další představení.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Den dětí

1. 6. 2023

Ve čtvrtek 1. června jsme na školním hřišti oslavili Den dětí soutěžemi a také tancem. Díky krásnému počasí se odpoledne velmi vydařilo a děkujeme také rodičům, kteří měli čas a přišli se na své děti podívat :)

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Květen ve školní družině

Květen 2023

Květen byl v družince nabitý aktivitami. Tvořili jsme přáníčka a dárečky maminkám k jejich svátku, zašli jsme si pohrát na hřistě na Jasínkové, hráli florbal v átriu družiny, učili se ošetřovat "zlomeniny" a samozřejmě sportovali na hřišti. Ve žlutém oddělení jsme si dva týdny užili přítomnost studentky ze střední pedagogické školy, která nás naučila nové hry, které jsme si zahráli na beachvolejbalovém hřišti. 

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Jarní vystoupení

31. 5. 2023

Na tradiční jarní návštěvu Domova s pečovatelskou službou zavítaly ve středu 31. května děti a paní vychovatelky. Senioři zhlédli kulturní program a od dětí dostali drobné dárečky, které jsme v družince vyráběli. 

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Vystoupení v Městském domě

23. 5. 2023

V úterý 23. května se v sále Městského domu konalo tradiční setkání pětasedmdesátiletých občanů města Přerova. Kulturní program zajistila školní družina naší školy. Paní vychovatelky Janáková a Tománková s dětmi nacvičily pásmo písní, básní a tanců a zpříjemnily tak oslavencům jejich slavnostní den.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Dubnová družinka

Duben 2023

Měsíc duben nám přinesl aprílové počasí a díky teplejším dnům jsme si hry na školním hřišti skutečně užívali. Kromě velikonočního tvoření jsme si povídali o důležitosti ochrany životního prostředí v rámci Dne Země. 

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Odpoledne čarodějnic a čarodějů

27. 4. 2023

Ve čtvrtek 27. dubna se školní družina připojila ke školní akci "Pálení čarodějnic" a odpoledne se  čarodějnice a čarodějové provičili na školním hřišti a zahradě v několika zajímavých disciplínách. Zkoušeli například létat na koštěti, přeskakovat oheň, obíhali čarodějnickou chýši nebo ve dvojicích běhali svázáni hadími ocásky. Na závěr nakreslili krásné strašidelné obrázky barevnými křídami :)

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Jarní úklid

5. 4. 2023

Školní družina se i letos připojila k celorepublikové akci s názvem "Ukliďme Česko". Hlavním úklidovým dnem byl 1. duben. My jsme náš úklid realizovali ve středu 5. dubna. Děti z červeného oddělení se vypravily uklidit blízké dětské hřiště na ulici Jasínkova. Modrásci uklízeli travnaté plochy před školní družinou a školou. Žluťásci a zeleňásci se vypravili na školní hřiště a zahradu, kde se v keřích podél plotů nacházelo mnoho papírků a dalších odpadků. Děti byly vybaveny ochrannými rukavicemi a úkolu se zhostily opravdu svědomitě.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Březen v družině

ezen 2023

V březnu jsme toho v družině zažili opravdu hodně. Díky teplejšímu počasí jsme několikrát navštívili hřiště Jasínkova, kde jsme užili zábavu na houpačkách, kolotoči nebo provazové věži. Tvořili jsme také přáníčka ke Dni matek. Užili jsme si indiánský týden i hudební vystoupení našich spolužáků.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychoavtelka ŠD

Velikonoční salon

30. 3. 2023

Ve čtvrtek 30. března děti z červeného oddělení navštívily tradiční Velikonoční salon ve Středisku volného času Atlas a Bios Přerov. Děti si vyrobily si krásné stojánky na velikonoční vajička, pochutnaly si na perníčku, který si samy nazdobily a podívaly se na krásnou tematickou výstavu.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Odemykání jara

22. 3. 2023

Letos jsme v družince opět odemykali jaro. Děti ve všech odděleních si nazdobily své klíče k jaru a ve středu 22. března jsme se vydali prozkoumat naši školní zahradu - jezírko, bylinkové záhony i hmyzí domečky. 

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Únorová družinka

Únor 2023

Díky jarním prázdninám nám letošní únor uběhl rychle jako voda, přesto jsme v družince stihli tvořit přáníčka k Valentýnu, hrát si, sportovat na hřišti nebo v atriu družiny a užívat si společné chvíle s kamarády.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Den svetrů

2. 2. 2023

Ve čtvrtek 2. února jsme do družinky přišli oblečeni ve svetrech. Sešla se celá řada krásných modelů a děti si také zahrály na módní návrháře a vytvořily své vlastní návrhy svetrů :)

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Masopustní karneval

15. 2. 2023

V letošním školním roce jsme opět uspořádali tradiční karneval školní družiny. Ve velké tělocvičně jsme viděli průvod všech masek, soutěžili na stanovištích a nechyběl ani tanec. Karneval navštívili piráti, kovbojové, princezny i čarodějnice, různí superhrdinové, policisté, klauni, výpravčí, jednorožec, motýl a dokonce i jedna horolezkyně. Paní vychovatelky se předvedly v kostýmech indiánek, kovbojky a tygřice :) 

Na všechny skvělé kostýmy se podívejte do naší fotogalerie.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Družina v lednu

Leden 2023

V lednu jsme si sice neužili sněhové nadílky, přesto nás každodenní pobyt na školním hřišti baví. Hrajeme fotbal, florbal, basketbal a další hry, pozorujeme změny v zimní přírodě. V družince jsme si povídali o svátku Tří králů, o zdravé stravě, zimních sportrech a nechyběly ani pohádky - v knížkách i televizi.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Den v pohybu

18. 1. 2023

V týdnu od 16. ledna jsme se v družince věnovali zdravému životnímu stylu, ke kterému patří i pravidelný pohyb. Ve středu jsme proto ve velké tělocvičně rozhýbali naše těla při florbalu, přetahování lana, válení sudů, prolézání tunelu a dalších aktivitách. Na závěr jsme si zatancovali při hudbě a hodina plná pohybu nám velmi rychle uběhla.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Adventní čas v družince

Prosinec 2022

Adventní čas v naší družince se nesl v duchu příprav na nadcházející vánoční svátky. Kromě výtvarného tvoření jsme také zpívali koledy a především jsme si užívali bohaté sněhové nadílky :)

Šťastné a veselé Vánoce a hodně zdraví a štěstí 

v roce 2023 všem našim dětem i rodičům

přejí paní vychovatelky

 

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Vystoupení pro seniory

15. 12. 2022

Ve čtvrtek 15. prosince jsme navštívili Domov s pečovatelskou službou na Jižní čtvrti, kde jsme zdejším klientům chtěli zpříjemnit adventní čas. Vystoupení obsahovalo několik písní, tanců a také zimních básniček. Senioři si s společně s dětmi zazpívali vánoční koledy a příjemnou atmosféru podtrhla i naše zpěvačka Evelínka, která skvěle zazpívala oblíbený hit dříve narozených "Léta letí" od Valérie Čižmárové. 

Opět nechybělo předávání drobných dárečků, které jsme ve školní družině vyráběli a děti byly kromě sladkostí odměněny i velkým potleskem.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Vánoce na zámku

13. 12. 2022

Po delší době letos děti ze žlutého a zeleného oddělení navštívily přerovský zámek, ve kterém sídlí Muzeum Komenského. Na tradiční výstavě s názvem "Vánoce na zámku" jsme si prohlédli výstavu nádherně nazdobených vánočních stromečků, dozvěděli jsme se zajímavosti o dřevěném hanáckém betlémě a velmi nás zaujali plyšoví medvídci, kteří byli součástí letošní expozice. Děti si rovněž nazdobily svoji baňku, kterou si letos pověsí doma na vánoční stromeček. 

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Vánoční salon

6. 12. a 7. 12. 2022

Modrásci a červnásci po roce opět navštívili Vánoční salon v SVČ Atlas a Bios, Přerov. Děti si v dílničce vyrobily krásné vánoční přání, prohlédly si výstavu vánočních ozdob a a betlémů a nechybělo ani tradiční zdobení perníčků, na kterých si rovnou pochutnaly.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Hrátky s čerty

6. 12. 2022

"Bu bu bu bu bu bu jednou tam a jednou tu. Bu bu bu a bu bu bu zpívej čertí šarádu. Tancování to je naše, teplo, oheň, vaří kaše. Co dnes bude k večeři? Voláme už od dveří."

V úterý 6. prosince zavítal do školy Mikuláš s andílky a čerty. Ve školní družině nám pro děti nechal sladkou odměnu a celé odpoledne jsme si užili čertí hrátky :)

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Říjen a listopad v družince

Říjen a listopad 2022

Máme za sebou další dva podzimní měsíce, během kterých jsme v družince opět vytvářeli tematickou výzdobu, hráli hry, nacvičovali hudební vystoupení, sportovali a každý den trávili venku na čerstvém vzduchu. Nahlédněte do fotogalerie, jak jsme letošní říjen a listopad v družině prožívali :)

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Návštěva kina v listopadu

18. 11. 2022

Také v měsíci listopadu jsme se vypravili do kina na animovaný film Princezna rebelka. K dětem z červeného oddělení se tentokrát přidali i modrásci a žluťásci. Film se dětem moc líbil a budeme se těšit na další návštěvu v prosinci.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Moudrá sova

Říjen 2022

Na říjen vyhlásili třeťáci výtvarnou soutěž Moudrá sova. Asi 14 dnů pilně pracovali na složitých mandalách a na závěr udělali výstavku pro prvňáčky. Ti vybrali 3 nejhezčí sovy: Emy Hrubé, Izabely Kovářové a Elly Zahradníčkové. Všichni dostali malou odměnu a sovy nám zdobí átrium v družince.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Halloweenská družina

25. 10. 2022

Halloweenská družinka navázala na školní akci, která se konala v dopoledních hodinách. Děti přišly v krásných strašidelných kostýmech a pustily jsme se do strašidelného tvoření, soutěžení a tanců :)

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Návštěva kina

14. 10. 2022

V pátek 14. října navštivily děti z červeného oddělení kino Hvězda, kde zhlédly představení Mimoni 2. V družině potom oblíbené žluté postavičky vymalovaly a umístily na nástěnku.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Barevný týden

10. 10. - 14. 10. 2022

Žlutý, zelený, modrý, červený a bílý.

Takové bylo letošní pořadí barevných dnů v naší družince. Celý týden jsme si povídali o barvách, hráli hry a také udělali spoustu krásných fotografií, na které se můžete podívat do naší galerie :)

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Družina v září

Září 2022

Přestože byl letošní měsíc září spíše propršený, zažili jsme i několik krásných slunečných dnů, které jsme trávili na školním hřišti hraním míčových her, přetahováním lanem nebo kroužením obručemi. Navštívili jsme také hřiště na ulici Jasínkova, kde děti využily herní prvky. V družině kreslíme, hrajeme stolní a didaktické hry a užíváme si společné chvíle s novými kamarády :)

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Týden dopravní výchovy

19. 9. - 23. 9. 2022

V týdnu od 19. září jsme se ve žlutém a modrém oddělení zaměřili na dopravní výchovu. Shlédli jsme výuková videa zaměřená na správný pohyb chodce i malého cyklisty v silničním provozu. Naučili jsme se poznávat některé dopravní značky, které jsme i zkoušeli nakreslit a skládali jsme mandaly - semafory.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Vlaštovičko, leť!

14. 9. 2022

... aneb loučení s létem

Letošní rozloučení s létem a prázdninami bylo ve znamení podzimního počasí. Déšť nám nedovolil uspořádat tuto tradiční akci školní družiny na školním hřišti. Ve velké tělocvičně školy jsme si přesto užili sportovní hodinku, kde si děti na různých stanovištích vyzkoušely svoji obratnost, postřeh a pohybovou zdatnost :)

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Školní rok 2022-23

Akce ve školní družině ve školním roce 2022-23.

Družinka v červnu

Červen 2022

Také v červnu všechny děti z družiny zpívaly, tancovaly, tvořily a hlavně si užívaly krásného počasí při pobytu venku.

Přejeme všem dětem krásné letní prázdniny plné skvělých
zážitků a rodičům příjemné chvíle strávené se svými dětmi.
 
Budeme se na Vás těšit v září :)
 
Vychovatelky školní družiny

Letní slavnost

27. 6. 2022

V pondělí 27. června se družina loučila se školním rokem. Paní vychovatelky si pro děti připravily soutěže, zejména s vodou, protože poslední školní týden byl opravdu velmi horký. Osvěžili jsme se venkovní sprchou a na rozloučenou děti dostaly sladkou odměnu :)

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Letní vystoupení v Domově s pečovatelskou službou

8. 6. 2022

Po dvouleté covidové pauze jsme se ve středu 8. června vypravili do Domova s pečovatelskou službou na Jižní čtvrti I.

Paní vychovatelky s dětmi si pro babičky a dědečky připravily pásmo básní, písniček a tanců. Dokonce se povedl i jeden hudební přídavek a v závěru děti seniorům předaly dárky, které jsme v družině výráběli. Rovněž děti za své vystoupení dostaly sladkou odměnu a z Domova jsme odcházeli s příjemným pocitem.

Pokud nám to situace dovolí, navštívíme seniory opět před Vánocemi.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Dětský den

3. 6. 2022

V pátek 3. června jsme v družině oslavili Den dětí. Na školním hřišti bylo pro všechny děti připraveno několik stanovišť, na kterých si každý mohl vyzkoušet svoji zručnost, sílu nebo rychlost. Nechyběla i krátká diskotéka a na závěr také osvěžení v podobě sprchy :)

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Květnová družinka

Květen 2022

Květnová družinka byla plná tvoření, sportování a her. Využíváme krásného počasí a každý den trávíme na školním hřišti nebo na hřišti Jasínkova. Podívejte se do fotogalerie, jak jsme si květnové dny užili.

Mgr. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Pedagogická praxe

16. 5. - 27. 5. 2022

Ve žlutém a zeleném oddělení probíhala čtrnáctidenní praxe studentek druhého ročníku oboru předškolní a mimoškolní pedagogika z Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově. Obě dívky se zapojily do chodu oddělení a s dětmi si vytvořily moc pěkný vztah. Poslední den praxe v naší družině se děvčatům ani nechtělo odcházet. Děti dostaly na rozloučenou sladkou odměnu a věříme, že se za námi obě studentky ještě někdy přijodu podívat :)

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Sportovní odpoledne

26. 5. 2022

Ve čtvrtek 26. května si děti ze žlutého a zeleného oddělení zasportovaly na školním hřišti, kde pro ně studentky střední pedagogické školy připravily několik stanovisšť. Děti si vyzkoušely basketbal, florbal, chození na "chůdách" a nejoblíbenější disciplínou se stalo přetáhování lanem. Procvičily si také svoji paměť, když měly uhádnout deset předmětů skrytých pod dekou :)

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Praxe studentek

25. 4. - 6. 5. 2022

Na přelomu dubna a května v naší družince vykonávaly povinnou praxi tři studentky oboru pedagogické lyceum z Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy Přerov. V rámci výchovně vzdělávací práce s dětmi se podílely na aktivitách podle zadání paní vychovatelky Tománkové z modrého oddělení a paní vychovatelky Janákové z červeného oddělení. Děvčata byla šikovná, vždy skvěle připravená a děti si je velmi oblíbily.

Přejeme všem dívkám hodně úspěchu v dalším studiu :)

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Projektový den s dopravní výchovou

5. 5. 2022

Ve čtvrtek 5. května se děti z červeného a modrého oddělení zúčastnily projektového dne s dopravní výchovou, který si pro ně připravily pan vychovatelky a studentky, které u nás byly na praxi. Děti na jednotlivých stanovištích plnily úkoly spojené s dopravní tematikou. Počasí se naštěstí umoudřilo, takže se celé odpoledne vydařilo.

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Družina v dubnu

Duben 2022

V měsíci dubnu bylo počasí opravdu aprílové. Při pobytu venku jsme zažili studený vítr, déšť, ale i krásné teplo. V družince jsme se připravovali na velikonoční svátky a rovněž se některé děti zúčastnily výtvarné soutěže Namaluj přírodu, kterou pořádalo SVČ Atlas a Bios Přerov. Verunka s Gituškou ze žluťásků se umístily na krásném 2. místě v kategorii kolektivů ZŠ a odnesly si krásné ceny.

 

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Čarodějnická družinka

28. 4. 2022

Ze všech koutů Česka, stvoření nehezká, na košťatech přilétají, dneska totiž pré mají.

I v naší škole se ve čtvrtek 28. dubna konal slet čarodějnic a čarodějů. V družince jsme se poctivě připravovali a odpoledne jsme na školním hřišti soutěžili v kouzelných disciplínách. Některé čarodějnice i čarodějové potom pokračovali ve sletu na hřišti i se svými rodiči a sourozenci. Následující den jsme se zase všichni setkali v družince, naštěstí nikdo nebyl upálen :) 

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Velikonoční pečení perníčků

12. 4. 2022

V úterý 12. dubna se děti z modrého oddělení vypravily do Gastrocentra Moravia, kam je pozvala paní Avratová s Šimonkem. Děti se s nadšením pustily do pečení perníčků a vyzkoušely si i upéct velikonočního beránka. K občerstvení malých pekařů - cukrářů byl k dispozici čaj a nechyběla skvělá atmosféra.

Za tento sponzorský dar dětem z naší družiny děkujeme Šímovi i jeho mamince :)

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Velikonoční salon

6. 4. 2022

Letos tradiční Velikonoční salon v SVČ Atlas a Bios Přerov navštívily děti z červeného oddělení. Dozveděly se, jak se zdobila vajíčka technikou vyškrabování, prohlédly si krásnou velikonoční výstavku a také si nazdobily svoje vlastní vajíčka. Nechybělo ani oblíbené zdobení perníčků :)

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Březnová družinka

Březen 2022

V březnu jsme si užili několik velmi teplých dní, při kterých jsme sportovali na školním hřišti - přetahovali se lanem, trénovali basketbal a nemohl chybět oblíbený fotbal :) Samozřejmě jsme v družince tvořili, vyráběli záložky do knih, hráli deskové hry a v případě deštivého počasí jsme využili k protažení těla naši malou družinovou tělocvičnu.

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Jarní úklid okolí školy

29. 3. 2022

Také v letošním roce jsme se připojili k celorepublikové akci Ukliďme Česko a v úterý 29. března jsme vyzbrojeni rukavicemi, pytli, hráběmi a smetáky vyrazili uklízet okolí školy. Žluťásci a zeleňásci sbírali odpadky na školním hřišti, které tam za plot házejí kolemjdoucí, zametali chodníky a hrabali suchou trávu. Modrásci a červeňásci se pustili do úklidu před školou, kde vysbírali nepořádek na travnatých plochách a také zametli chodníky kolem školní družiny.

Děti měly z odvedené práce dobrý pocit a zhodnotily, že okolí naší školy vypadá hned lépe. V družině jsme si v rámci různých aktivit připomenuli důležitost třídění odpadu a udržování pořádku.

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Tvořivá dílna v knihovně

22. 3. 2022

V úterý 22. března se vybrané děti ze žlutého a zeleného oddělení zúčastnily tvořivé dílny v dětském oddělení Městské knihovny v Přerově. Paní knihovnice si pro děti připravily spoustu zajímavostí o tradicích a řemeslech našeho regionu, povídání o Velikonocích a zdobení kraslic. Děti si rovněž mohly nazdobit svoji vlastní kraslici, polystyrenové vejce na špejli, kterou si pak odnesly domů. 

Celá akce proběhla v příjemné atmosféře a budeme se těšit na další setkání v dětské knihovně :)

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Odemykání jara

9. 3. 2022

Na středu 9. března naplánovala družinka akci k odemykání jara. Počasí v tomto týdnu bylo spíše zimní, nicméně zrovna v daný den se krásně oteplilo a tak jsme s radostí vyrazili na školní zahradu přilákat jaro :) Příroda se po zimě pomaličku probouzí, což jsme nejlépe viděli na rozketlých "kočičkách", neboli jehnědách vrby jívy. Zkontrolovali jsme také domečky pro hmyz, které teprve čekají na své obyvatele.

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Družina v únoru

Únor 2022

Letošní únor nám sněhové nadílky příliš nedopřál, ale přesto jsme si pobyt na školním hřišti každé odpoledne užili. Přetahovali jsme se lanem, zkoušeli točení obručemi, kreslili křídami na chodník, trénovali basketbal a nechyběl ani oblíbený fotbal :)

V jednotlivých odděleních jsme prožili indiánský týden, hráli oblíbené hry nebo skládali mandaly z barevných plastových vršků.

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Masopustní karneval

23. 2. 2022

Ve středu 23. února proběhl v družince tradiční karneval, kterého se zúčastnilo několik princezen, kouzelných víl, kuchtíků, upírů a čarodějů, ale také piráti, pirátky, policisté a nemohly chybět kočičky :) Mezi dalšími zajímavými maskami byli například Harry Potter, rytíř, Červená Karkulka, Elsa, tým florbalistů nebo slavný fotbalista Messi :)

Soutěžní a taneční odpoledne jsme si všichni moc užili.

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Svátek sv. Valentýna

14. 2. 2022

V rámci "Valentýnského týdne" ve školní družině jsme si připomněli význam tohoto svátku všech zamilovaných. Vyráběli jsme přáníčka pro maminky, tatínky, prarodiče a všechny ostatní, které máme rádi a chtěli jsme je tímto potěšit.

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Den svetrů

7. 2. 2022

V pondělí 7. února jsme v družince oslavili Den svetrů, který se slaví pravidelně například v Kanadě nebo Holandsku. V tento den si lidé oblékají teplé svetry, aby mohli ve svých domácnostech o něco málo snížit intenzitu topení a ušetřit tím spotřebu energie. 

V družině jsme v tento den měli krásné módní přehlídky a také jsme si dozvěděli, jak se svetry vyrábějí.

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Leden v družince

Leden 2022

I v novém roce v naší družince kreslíme, zpíváme, hrajeme deskové hry, cvičíme. Několik dnů vydžel i sníh na školním hřišti, takže jsme jezdili na nových bobech, stavěli sněhuláky a koulovali se. 

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Týden zdraví

17. 1. - 21. 1. 2022

Třetí lednový týden roku 2022 byl ve školní družině ve znamení zdraví. Děti si připomenuly, jaké potraviny jsou pro naše tělo prospěšné a jaké nám škodí. Skládali jsme potravinovou pyramidu, ukázali si správné čištění zubů a také některé cviky jógy.

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Vánoční besídky

21. 12. 2021

V úterý 21. prosince proběhly ve všech odděleních vánoční besídky. Některé děti si připravily pro své kamarády hudební, pěvecké nebo taneční vystoupení. Drobné dárky všechny děti potěšily a příjemně naladily na blížící se Štedrý den :)

Příjemné prožití vánočních svátků a šťasný nový rok přejí

vychovatelky školní družiny 

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Adventní čas

Prosinec 2021

Adventní čas ve školní družině se nesl ve znamení příprav na Vánoce. Zpívali jsme koledy, tvořili vánoční výzdobu a vyráběli andílky z keramiky. Každý den jsme také vyrazili na školní hřiště sportovat a užívat si sněhové nadílky.

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Vánoční salon

6. 12. a 7. 12. 2021

Děti ze zeleného, žlutého a modrého oddělení navštívily tradiční Vánoční salon ve Středisku volného času Atlas a Bios Přerov. Ve výtvarné dílně děti tvořily andílka, nazdobily perníček a zhlédly krásnou výstavu provoněnou vůní jehličí.

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Mikulášské odpoledne

3. 12. 2021

"Budliky, budliky, my jsme čerti z pekla......"

V Mikulášské družině se letos opět sešla spousta čertíků, objevil se i andílek, ale Mikulášek byl jenom jeden, ve žlutém oddělení :) Odpoledne děti soutěžily, nechyběla čertovská diskotéka a na závěr i sladká odměna.

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Pečení perníčků

30. 11. a 1. 12. 2021

Děti z červeného a zeleného oddělení se letos opět mohly zúčastnit akce pečení perníčků. Do Gastrocentra Moravia nás pozvala paní Avratová, která pro děti připravila perníková těsta a teplý čaj. Všechny děti si vyzkoušely těsto vyválet a pak už vykrajovaly krásné vánoční motivy. Na perníčcích si pochutnáme ve školní družině a paní Avratové velmi děkujeme za tento sponzorský dar :)

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Družina v listopadu

Listopad 2021

Také v měsíci listopadu jsme v družině pokračovali v naší pravidelné činnosti. Připomněli jsme si svátek svatého Martina, nicméně sníh nám ještě nepřivezl. Toho jsme se dočkali až v závěru měsíce a ihned jsme vyrazili na hřiště stavět sněhuláky a koulovat se :)  V posledních listopadových dnech jsme se již začali připravovat na nadcházející adventní čas.

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vchovatelka ŠD

Strašidelná družina

3. 11. 2021

Ve středu 3. listopadu měli v družině dostaveníčko duchové, strašidla a čarodějnice. Právě tento den se naše družina stala strašidelnou :) Plnili jsme úkoly, soutěžili, tancovali a odpoledne v maskách a strašidelných kostýmech jsme si užili.

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Říjnová družina

Říjen 2021

"Měsíc říjen už je tady, míchá barvy dohromady.
Přebarvuje stromům listy, zelenou nechá jen místy."

Letošní říjen se opravdu vydařil a v jeho závěru se i nádherně vybarvil :) V družině jsme toho stihli opět hodně - tvořit, soutěžit i běhat venku. Zároveň začaly svou činnost kroužky, takže aktivit mají děti opravdu spoustu. 

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Barevný týden

18. 10. - 22. 10. 2021

Barevný týden proběhl v družině po roční pauze a opravdu se povedl. V pondělí jsme se všichni sešli v červené barvě, v úterý v barvě modré, středa byla zelená, čtvrtek patřil barvě žluté a týden jsme zakončili bílým pátkem. Pořídili jsme spoustu krásných fotografií, na které se můžete podívat do galerie. 

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Září v družince

Září 2021

Měsíc září utekl jako voda a ve školní družině jsme stihli spoustu zajímavých věcí. Tvořili jsme, zpívali, tancovali, ale především trávili každé odpoledne venku na čerstvém vzduchu. K dispozici máme naše školní hřiště, kde sportujeme a občas využijeme i dětské hřiště na ulici Jasínkova. Počasí nám přálo celý měsíc a snad i v říjnu budeme mít hodně teplých dnů :) 

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Hrátky dráčka Mráčka

23. 9. 2021

Ve čtvrtek 23. září si celá družinka zasoutěžila na školním hřišti s dráčkem Mráčkem. Děti si vyzkoušely běhat s raketou a míčkem, házet tenisáky na šaška, chůzi na chůdách a také přetahování lanem. Velká zábava byla opět při hraní s padákem :)

Dráček Mráček nám zařídil krásné počasí a všechny děti za odměnu dostaly medaile v barvě svého oddělení.

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

První školní den

1. 9. 2021

Ve středu 1. září jsme ve škole přivítali prvňáčky. Děti ze školní družiny si pro svoje nové kamarády připravily krátké pásmo básniček, písničky a tance. 

Druhý den již někteří prvňáčci zavítali i do školní družiny a skvěle se zde "zabydleli" :)

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Školní rok 2021-22

Akce ve školní družině ve školním roce 2021-22.

Červnová družina

Červen 2021

V červnu jsme využívali krásného počasí a každé odpoledne trávili venku sportováním na školním hřišti. Pěkným zážitkem byl přelet vojenských vrtulníků, kterým jsme mávali a piloti se nad nedalekým učilištěm otočili, znovu proletěli nad naším hřištěm a dětem také "zamávali" :-) 

Samozřejmě jsme také tvořili, hráli si a vybrané děti ze zeleného a červeného oddělení nacvičovaly krátké vystoupení, kterým 1. září přivítají nové prvňáčky.

Přejeme dětem i rodičům krásné léto a těšíme se na setkání

v září v naší družince.

Vychovatelky školní družiny

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Předprázdninové soutěžní odpoledne

29. 6. 2021

Na konci školní roku si paní vychovatelky připravily pro děti soutěžní odpoledne na školním hřišti. Původně naplánovaný termín v pátek 25. čedrvna nám překazila bouřka, proto jsme si zasoutěžili v úterý 29. června. Počasí nám již přálo a vhod přišlo i osvěžení v podobě venkovní sprchy :-)

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Den dětí

1. 6. 2021

Na Den dětí nezapomněly ani paní vychovatelky, od kterých děti dostaly sladkou pozornost. Zatancovali jsme si a vypravili se na hřiště na Jasínkové, kde jsme vytvořili kruh přátelství.

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Květen v družině

Květen 2021

V měsící květnu nám konečně skončilo rotační vyučování, a tak se i v naší družince můžeme všichni denně potkávat, tvořit a hrát si s kamarády.

Věnovali jsme se dopravní výchově - zopakovali jsme si čísla tísňových linek, povinnou výbavu jízdního kola a naučili jsme se i obvázat zraněné končetiny nebo hlavu. Maminkám jsme k jejich svátku vyrobili přáníčka a hlavně jsme trávili každý den na hřišti, kde hrajeme fotbal, florbal a běháme.

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Jarní návštěva v domově s pečovatelskou službou

12. 5. 2021

Ve středu 12. května se děti z červeného oddělení vypravily do Domova s pečovatelskou službou na Jižní čtvrti, aby zde předaly dárečky babičkám a dědečkům. Situace nám stále nedovoluje klienty domova navštívít osobně s jarním vystoupením, proto jsme se rozhodli alespoň pro tuto formu návštěvy. Věříme, že v příštím školním roce už nakoukneme i za dveře domova a potěšíme stařečky písničkou, básničkou nebo tanečkem :)

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Praxe studentek

26. 4. - 7. 5. 2021

Na přelomu dubna a května probíhala v červeném a zeleném oddělení učební praxe studentek ze Střední peagogické školy v Přerově. Studentky druhého ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika si pro děti v obou odděleních připravily zajímavé aktivity, které naše druháky moc bavily. Děti například vyráběly přáníčka ke Dni matek, pozdrav pro dědečky a babičky v Domově s pečovatelskou službou a také si zazpívaly za doprovodu kláves a kytary.

Děvčatům děkujeme za příjemně strávené chvíle v naší družině a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším studiu!

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

 

Dubnová družinka

Duben 2021

"Březen, za kamna vlezem. Duben, ještě tam budem."

Letošní březen jsme byli nuceni trávit doma "za kamny", a moc jsme se proto těšili do školy a družiny za kamarády. Dubnové počasí je sice chladnější, ale přesto nás neodradilo od každodenního pobytu na školním hřišti, kde si můžeme hrát. V družině opět kreslíme, stříháme, malujeme a soutěžíme

Do naší dubnové družinky můžete nakouknout ve fotogalerii :)

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

První jarní den

20. 3. 2021

Milé děti,

na dnešek připadá první jarní den v roce 2021. Jelikož opět nemůžeme být přítomni ve škole ani v družině a nemůžeme tedy společně tvořit jarní výzdobu naší družiny, rozhodly se všechny paní vychovatelky, že vás poprosíme, zda byste nám pomohly družinku vyzdobit :-)

Namalujte doma obrázek nebo vyrobte výrobek s jarní tématikou a po návratu do školy si všechny obrázky nebo výrobky vystavíme na terase, kde máme stále nevyzdobenou smutnou tabuli. Každý obrázek/výrobek odměníme!

Moc zdravíme a těšíme se na vás!

Paní vychovatelky "Žluťásková", "Modrásková", "Červeňásková" a "Zeleňásková" :-)

Naše tabule na terase už se zaplnila krásnými obrázky a děti si za ně mohly vybrat drobnou odměnu od paní vychovatelky. Děkujeme všem dětem, které se zapojily :-)

 

Sebík Engel s maminkou chystají velikonoční výzdobu a nechybí ani oblíbené kamínky :)

Marťa Hynek poslal skvělou fotku s králičí rodinkou, na jejíž výrobě se podílel i Romča Orság! Skvělá práce kluci :)

Šimonek Avrat s maminkou nám poslali fotky, jak barví kamínky, které potom můžete ve městě najít. Děkujeme za skvělou inspiraci :-) 

Únorová družina

Únor 2021

Také v únoru jsme se mohli těšit ze sněhové nadílky a trávili jsme téměř každé odpoledne na školním hřišti. Na únorové akce ze školní družiny nahlédněte do fotogalerie.

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Karneval

24. 2. 2021

Princezna, jednorožec, lékař, kuchařka, policistka, lev, beruška......tito všichni a mnoho dalších krásných masek navštívilo letošní karneval ve školní družině. Vzhledem k epidemiologické situaci se karneval nemohl konat ve velké tělocvičně, přesto jsme si jej užili i v rámci družinových oddělení. Při hudbě jsme uspořádali přehlídku masek, soutěžili a celé karnevalové odpoledne jsme se skvěle bavili.

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

První pomoc pro děti

17. 2. 2021

Za dětmi do školní družiny přijela se svým "Divadélkem první pomoci" paní lektorka, která seznámila naše druháčky s poskytnutím první pomoci, například při úrazu. Děti si vyzkoušely na figuríně masáž srdce, snažily se otočit kamaráda do zotavovací polohy a na závěr si obvázaly "zlomené" končetiny nebo "rozbitou" hlavu.

Výukový program byl velmi přínosný a rádi paní lektorku v naší družince opět přivítáme.

Bc. Hana Chlopčíková, veoducí vychovatelka ŠD

Družina v novém roce

Leden 2021

Na začátku měsíce jsme se konečně dočkali sněhové nadílky a tak jsme odpoledne trávili koulováním, bobováním a stavěním sněhuláků. Družinku jsme si vyzdobili zimní tématikou, takže jsme celý měsíc kreslili, stříhali a lepili. Nezapomínáme ani na hraní se stavebnicemi, skládáme puzzle a soutěžíme.

V novém roce pokračuje činnost školní družiny bez našich starších spolužáků. Věříme, že se s nimi co nejdříve zase setkáme, protože už nám v družině chybí.

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Vánoční družinka

17. 12. 2020

Předposlední školní den v tomto roce jsme si v družině udělali příjemnou vánoční atmosféru. V každém oddělení si děti popovídaly o vánočních zvycích, poslechly si koledy a také dostaly malý balíček s dobrotami a malými dárečky. 

Přejeme všem našim dětem i rodičům příjemně prožité vánoční svátky, klid, odpočinek a v novém roce hlavně zdraví! 
Vychovatelky školní družiny 
 
Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Ptáci na krmítku

14. 12. 2020

V pondělí 14. prosince nás v družině navštívila paní Ing. Jana Syryčanská z ORNISu s programem "Ptáci na krmítku". Prvňáčci ze žlutého a modrého oddělení si v rámci tohoto projektového dne sami vyrobili krmítko, které si můžou zavěsit například na strom u domu. Děti si poslechly krásnou pohádku a dozvěděly se, kteří ptáčci u nás v zimě krmítka navštěvují.

Děkujeme za milou návštěvu a budeme se těšit v novém roce na další setkání u nás v družině :)

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Vánoční pozdrav babičkám a dědečkům

11. 12. 2020

V letošním roce nám epidemiologická situace nedovolila navštívit babičky a dědečky v Domově s pečovatelskou službou na Jižní čtvrti, kam každoročně v předvánočním čase s dětmi přicházíme s krátkým programem a dárečky. Rozhodli jsme se, že domovu předáme alespoň dárky a přáníčka, aby stařečci věděli, že i v této těžké době na ně děti i paní vychovatelky ze školní družiny nezapomněly. Věříme, že krásné svícny z přírodnin, panáčci z vlny i vánoční přání všechny obyvatele domova potěšili.

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Čertovská družina

4. 12. 2020

Čertovská družina čekala na všechny děti v pátek 4. 12. Celý týden jsme tvořili výzdobu s čertovskou tematikou a připravovali se na páteční odpoledne. Děti plnily čertovské úkoly a také si v každém oddělení zatancovaly čertovské tance :-)

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Hrajeme si na sněhu

3. 12. 2020

"Sněží, sněží, mráz kolem běží..." 

Ve čtvrtek 3. 12. nám od rána krásně sněžilo a tak jsme si poprvé v letošním školním roce mohli pohrát na sněhu. Stavěli jsme sněhuláky, koulovali se, dělali sněžné andílky.

Škoda jen, že druhý den přišlo výrazné oteplení a po sněhu už nebylo ani památky.

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Družina v nouzovém stavu

Říjen a listopad 2020

V době uzavření škol a školských zařízení zajišťovala ZŠ Svisle výuku pro děti, jejichž rodiče pracují na důležitých pozicích pro zajištění chodu státu. Děti navštěvovaly naši školní družinu, kde v dopoledních hodinách probíhala výuka, odpoledne potom děti trávily čas na školním hřišti a téměř každý den tvořily různé tematické výrobky. S výukou dětem pomáhaly paní vychovatelky a paní asistentky a k dispozici měly několik nových notebooků pro online výuku se svými třídními učitelkami. 

Poznaly jsme děti ze všech přerovských škol, ale také děti z Horní Moštěnice, Rokytnice a dokonce i ze Slavkova pod Hostýnem. 

Sešla se u nás bezvadná parta, vzniklo několik nových přátelství a společně strávený čas byl pro obě strany velmi příjemný.

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Podzimní družinka

Říjen a listopad 2020

Přestože jsme větší část letošního října a listopadu trávili doma na distančním vzdělávání, stihli jsme i během těchto dvou měsíců v družince tvořit, sportovat, hrát si.

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Bezpečně do školy

2. 10. 2020

V uplynulém týdnu se děti z modrého a žlutého oddělení dozvěděly o bezpečné cestě do školy. Poznávaly dopravní značky, plnily úkoly v pracovním sešitě dopravní výchovy, a na internetu zhlédly správné chování chodce na přechodu.

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Sluňákov

30. 9. 2020

Vybrané děti ze školní družiny navštívily ve středu 30. září Sluňákov v Horce nad Moravou. V rámci projektového dne s názvem "Ptačí dopoledne" děti poznávaly, kdo se ozývá z lesa za Sluňákovem a zda se jim podaří nějakého ptáčka i zahlédnout. V krásné přírodě Litovelského Pomoraví si také vyzkoušely pohybovou hru, při které vyzkoušely, proč se ptáčkům hodí staré vykotlané stromy. 

Všichni se vrátili z výletu spokojení a budeme se těšit, že se do Sluňákova zase někdy vypravíme. 

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Soutěžíme s ježkem Bodlinkou

17. 9. 2020

Čtvrteční odpoledne jsme strávili na školním hřišti soutežením s ježkem Bodlinkou. Na deseti stanovištích bylo možné změřit si své síly ve slalomu, skákání v pytli, chůzi na chůdách atd. Naši starší spolužáci každého soutěžícího odměnili jednou bodlinkou na ruku :-)

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Začátek školního roku v družince

11. 9. 2020

V září se v naší družince opět sešla spousta dětí. Naši noví kamarádi prvňáčci se ze začátku rozkoukávali, ale velmi rychle si zvykli na pravidla v družině. Starší děti jim v prvních dnech velmi pomáhaly a prvňáčci tak našli spoustu nových kamarádů i mezi staršími spolužáky :)

V každém oddělení si hrajeme, kreslíme, tvoříme a každý den trávíme venku na školním hřišti nebo na hřišti na Jasínkové.

Jak se dětem v družině líbí si prohlédněte ve fotogalerii.

Bc. Hana Chlopčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Školní rok 2020-21

Akce ve školní družině ve školním roce 2020-21.
EU strukturální a investiční fondy

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Michaela Doleželová
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK Rodiče vítáni