Výběrová řízení

Modré nebe – ozdravný pobyt žáků 2. až 5. ročníků Základní školy Přerov, Svisle 13

Základní škola Přerov, Svisle 13 vyhlašuje výběrové řízení - Modré nebe – ozdravný pobyt žáků 2. až 5. ročníků Základní školy Přerov, Svisle 13.

Výzva k podání nabídky - zadávací dokumentace (pdf) 
Přehled oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (pdf)
Přehled oblastí s vyhovující kvalitou ovzduší (pdf)
Krycí list nabídky (doc)

PŘÍRODA JE PESTRÝ DŮM – ozdravný pobyt žáků 2. až 5. ročníků Základní školy Přerov, Svisle 13

Ředitel Základní školy Přerov, Svisle 13 vyhlašuje Výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „PŘÍRODA JE PESTRÝ DŮM – ozdravný pobyt žáků 2. až 5. ročníků Základní školy Přerov, Svisle 13″
Předmětem této veřejné zakázky je kompletní zajištění ubytovacích a stravovacích služeb, dopravy, zajištění prostor pro výuku environmentální výchovy a dodávek souvisejících s realizací akce.
Lhůta pro podání nabídek je od 4. 11. 2015 do 20. 11. 2015 do 10.00 hodin.

Výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace (pdf)
Krycí list nabídky (doc)
Seznam vyhovujících lokalit (pdf)

Výsledek výběrového řízení

Oznámení o výsledku výběrového řízení

Výběrové řízení - „Kantor Ideál“ (3. kolo)

Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky

Dodatečné informace

Výsledek Výběrového řízení

EU strukturální a investiční fondy

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Michaela Doleželová
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK Rodiče vítáni