Žákovský parlament

Žákovský parlament

pracuje na naší škole již více než deset let a jsou do něj voleni zástupci čtvrtých až devátých tříd. Pracuje podle Stanov parlamentu, schůzky jsou svolávány dle potřeby - minimálně čtyřikrát ročně.  Volby do parlamentu probíhají vždy na počátku školního roku, každá třída si volí dva zástupce. Žáci mají možnost vyjadřovat se k dění ve škole, pořádají samostatné akce nebo se podílí na akcích školy. 

Ing. Dagmar Odradovcová
pedagogické vedení parlamentu
EU strukturální a investiční fondy

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Michaela Doleželová
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK Rodiče vítáni