Žákovský parlament

Žákovský parlament

pracuje na naší škole již více než deset let a jsou do něj voleni zástupci čtvrtých až devátých tříd. Pracuje podle Stanov parlamentu, schůzky jsou svolávány dle potřeby - minimálně čtyřikrát ročně.  Volby do parlamentu probíhají vždy na počátku školního roku, každá třída si volí dva zástupce. Žáci mají možnost vyjadřovat se k dění ve škole, pořádají samostatné akce nebo se podílí na akcích školy. 

 
Ing. Dagmar Odradovcová
pedagogické vedení parlamentu

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Iva Hošťálková
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK EU strukturální a investiční fondy