Aktuality

První pomoc není věda

Děti ze školní družiny při ZŠ Svisle navštívila odborná lektorka z projektu „První pomoc není věda“ s výukovým programem "Divadélko první pomoci" v rámci zapojení školy do dotačního projektu Šablony II. Žáci druhého ročníku se za dodržení hygienických pravidel seznámili s praktickým nácvikem první pomoci druhé osobě při různých úrazech, naučili se správně obvázat poraněnou končetinu nebo hlavu. Na cvičné figuríně zhlédli ukázku umělého dýchání a mohli si vyzkoušet i srdeční masáž. V rámci nácviku procvičili stabilizování zraněného v zotavovací poloze a připomněli si také telefonní čísla záchranných složek. Děti byly zaujaty jak samotnou činností, tak i poutavým výkladem paní lektorky. Cílem akce bylo zvládnout praktické poskytnutí první pomoci a seznámit se se zásadami, jak předcházet úrazům. Současně si děti připomněly zásady hygieny a bezpečného chování v souvislosti se zvýšeným epidemiologickým nebezpečím. 

Hana Chlopčíková

 

Přijímací řízení a podání přihlášek na SŠ

Aktuální informace k podání přihlášek na střední škole pro žáky 5. a 9. ročníku naleznete zde.

INFORMACE K VÝUCE OD 1. 2. 2021

Podle veřejného sdělení MŠMT probíhá výuka od 1. 2. 2021 jako doposud: prezenční výuka ve škole pro 1. a 2. ročník podle standardního rozvrhu. Pro tyto žáky je také otevřena školní družina.

3. – 9. ročník pokračuje v povinné distanční výuce.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce. Ostatní žáci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. Žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

INFORMACE K VÝUCE OD 11. 1. DO 22. 1. 2021

Od pondělí 11. 1.  do pátku 22. 1. 2021 probíhá výuka ve stejném režimu jako dosud.

Ve stejném režimu zůstává také provoz školní družiny a jídelny.

Informace MŠMT ČR

 

Péče o děti zaměstnanců kritické infrastruktury

Rozhodnutím hejtmana Olomouckého kraje byla naše škola určena pro péči o děti zaměstnanců kritické infrastruktury na dobu od 4. 1. 2021 od 00:00 hod. do dne 10. 1. 2021 do 23:59 hod.

Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje ze dne 29. 12. 2020  č. 14 /2020

Mgr. Miroslav Fryštacký, ředitel školy

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Iva Hošťálková
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK EU strukturální a investiční fondy