Aktuality

Testování žáků od 3. do 16. ledna 2022

Informace o změnách účinných od 3.1.2022

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:
- v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,

- dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,

- preventivní antigenní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy; nebude-li dítě nebo žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu,

nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci

v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

Příloha - Mimořádné opatření - screeningové testování ve školách s účinností od 3. ledna
leták pro rodiče - Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022

Vánoční přání

Krásné a klidné Vánoce
a v novém roce 2022
hlavně hodně sil a pevné zdraví 

přejí zaměstnanci naší školy

Advent ve školní družině

V adventním čase děti ze školní družiny navštívily tradiční akci Střediska volného času Atlas a Bios Přerov s názvem „Vánoční salon“.
První kroky nás zavedly do výstavní síně, kde si děti prohlédly výstavu vánočních dekorací a rukodělných výrobků. Se zájmem si prohlížely vystavené betlémy a háčkované ozdoby na vánoční stromeček.
Ve výtvarné dílně čekalo na děti překvapení. Na každém stole bylo připraveno plno pomůcek pro tvoření. Pod vedením pedagogů si každý vyrobil zápich, krásného anděla, kterého si děti odnesly domů.
Na závěr si děti mohly nazdobit svůj perníček, který ihned s chutí snědly.
Více fotografií najdete na webových stránkách školní družiny.

 Mgr. Milada Pokorná, Bc. Hana Chlopčíková

EKOKOM – AKCE PRO 6. A 7. ROČNÍK

Dne 24. 11. 2021 se žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili akce Technických služeb města Přerova ve spolupráci s odpadovou společností EKOKOM, kde se seznámili se s možnostmi třídění odpadů v Přerově a jeho okolí a zjistili, jaký přínos má dobře provedené odpadové hospodářství pro přírodu.
Mgr. Pavla Zbožínková

SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU POLICIÍ

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s přerovskou preventivní skupinou. Příslušníci Městské policie Přerov si pro naše žáky přichystali besedy na různá témata. O čem se naši žáci dozvěděli?

2. ročník - Bezpečné chování nejen při cestě do školy.
4. ročník – Dopravní značky a dodržování pravidel silničního provozu.
6. ročník – Bezpečnost v dopravě a na ulici, předcházení rizikovým situacím.
9. ročník – Základní právní vědomí a trestní odpovědnost mladistvých.

Mgr. Pavla Zbožínková

EU strukturální a investiční fondy

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Iva Hošťálková
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK Rodiče vítáni