Aktuality

Setkání s budoucími prvňáčky

Vážení rodiče, milé děti, 
srdečně Vás zveme na setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 24. června 2021 od 16.00 hodin v naší škole.

Těšíme se na Vás

Paní učitelky Mgr. Hana Krumpová a Mgr. Lenka Macečková

Na schůzce obdržíte informace k organizaci příštího školního roku.

Sběr papíru

Od pondělí 31. května do pátku 4. června 2021 se bude konat na školním dvoře sběr papíru. 

ráno: 7.00 – 7.45 (v pondělí pouze odpoledne)
odpoledne: 15.00 – 15.30

Mgr. Zuzana Kopečková

Nástup žáků do škol

od 17.5.
-  žáci 1. stupně – všichni bez rotace
-  žáci 2. stupně -  „A“ třídy

od 24.5.
- žáci 1. i 2. stupně - prezenční výuka ve škole bez rotace
- pokračují konzultace pro žáky 2.st. ohrožené školním neúspěchem

Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021
Mimořádné opatření - testování žáků
Mimořádné opatření - provoz škol

Aktuální informace pro žáky 9. ročníků k přijímacímu řízení

Uchazeči, kteří byli přijati na střední školu či učební obor, musí do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdat Zápisový lístek.

Kdo nebyl přijat na střední školu či učební obor, může si podat odvolání. Odvolání se podává písemně do 3 pracovních dnů ode dne přijetí písemného oznámení o nepřijetí.
Vzor odvolání najdete níže.
Pokud někdo nebyl přijat ani na jednu školu, sleduje stránky středních škol, zda vyhlašují druhé kolo přijímacího řízení. Také sleduje kritéria přijímacího řízení.

Všechny podrobné informace k podání pro žáky, kteří byli i nebyli přijati naleznete zde.

Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Výsledky zápisu dětí do prvního ročníku

Výsledky zápisu dětí do prvního ročníku - zde

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Iva Hošťálková
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK EU strukturální a investiční fondy