Aktuality

Setkání s budoucími prvňáčky

Zveme všechny nastávající prvňáčky a jejich rodiče na setkání, které se bude konat 23. května 2024 v 16.00 hodin v 1. patře naší ZŠ. Děti se seznámí s budoucími spolužáky a paní učitelkou, rodiče získají důležité informace k nástupu svého dítěte do 1. třídy.
 
Na všechny děti a rodiče se těší učitelky 1. stupně

Škola v přírodě

Žáci 2. a 3. ročníků se těší na školu v přírodě, která se uskuteční v malebném prostředí Jeseníků ve Vernířovicích na chatě Brněnka v termínu 13. - 17. 5. 2024.

Mgr. Lenka Macečková

Sběr papíru

Od pondělí od 6. května - 13. května 2024 se bude konat sběr starého papíru v areálu školního dvora.
Vybírat se bude od 7.00 do 7.45 (kromě pondělí) a od 15.00 do 15.30.
Nevybírají se kartony!!

Mgr. Zuzana Kopečková

Změna termínu - slet čarodějnic

Vážené čarodějnice a čarodějové,
dovolujeme si Vás pozvat na zábavnou akci SLET ČARODĚJNIC, která se uskuteční ve čtvrtek
2. 5. 2024 od 16 do 18 hodin. Za příznivého počasí v areálu školního hřiště, v případě nepříznivého počasí se akce nekoná.  Během akce proběhnou soutěže pro děti a je také možnost opéct si přinesené špekáčky na táborovém ohni. Vstup na akci je možný pouze v maskách.
Prosíme ochotné maminky o upečení něčeho dobrého pro děti. 

Těší se čarodějnice

Krajské kolo soutěže Finanční gramotnost

Tři nejúspěšnější žáci v řešení úloh v soutěži Finanční gramotnost (Liliana Topolánková, Mikuláš Kubačka, Ema Hrubá) postoupili do krajského kola soutěže. V tomto kole vypracovali případovou studii s názvem „Oslava konce školního roku“. Žáci studii následně prezentovali online před hodnotící komisí. Samotní žáci uvedli, že zpracování studie bylo přínosné i náročné, avšak samotná prezentace byla před cizími lidmi ještě náročnější. Děkujeme našim žákům za vzornou prezentaci naší školy a gratulujeme ke krásnému 2. místu v této soutěži.
Mgr. Sandra Šmehlíková
EU strukturální a investiční fondy

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Michaela Doleželová
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK Rodiče vítáni