Dokumenty k hospodaření

Účetní závěrka 2015
Účetní závěrka 2016 
Účetní závěrka 2017
Schválení účetní závěrky
Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerov - schválený

Rozpočet - Plány na roky 2019 - 2021

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Iva Hošťálková
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK EU strukturální a investiční fondy