Kroužky

V tomto školním roce jsou otevřeny zájmové kroužky:

Angličtina hrou 1. ročník
PC kroužek 2. ročník
Pohybové hry 1. ročník
Basketbalová přípravka 1. - 5. ročník
Výtvarný kroužek s keramikou 1. - 2. ročník
Výtvarný kroužek s keramikou 3. - 5. ročník
Výtvarný kroužek 1. - 9. ročník
Programování 3. - 5. ročník
Programování  6. - 9. ročník
Florbal 1. ročník
Florbal 2. ročník
Florbal 3. - 5. ročník
Stolní tenis 1. - 5. ročník

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Iva Hošťálková
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK EU strukturální a investiční fondy