Kroužky

V tomto školním roce jsou otevřeny zájmové kroužky:

Angličtina  1. ročník
Angličtina 2. ročník
Pohybovky 1. ročník
Cvičení na gymballech + jóga 1. ročník
Šikovné ruce 1. - 5. ročník
Čtenářský kroužek 2. - 5. ročník
Výtvarný kroužek s keramikou 1. - 2. ročník
Výtvarný kroužek s keramikou 3. - 9. ročník
Novinářský kroužek - Svislák 2. - 9. ročník 
Programování 3. - 4. ročník
Programování  5. - 8. ročník
Florbal 1. ročník
Florbal 2. ročník
Florbal 3. - 5. ročník
Basketbalová přípravka 1. - 5. ročník
Taneční kroužek 5. - 9. ročník
Stolní tenis 4. - 9. ročník
Míčové sporty 3. - 5. ročník

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Iva Hošťálková
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK EU strukturální a investiční fondy