Sdružení přátel ZŠ Přerov, Svisle 13, z. s.

Cíle:

 • financování školních a mimoškolních aktivit a akcí žáků a projektů
  • odměny žákům
  • cestovné
  • startovné v soutěžích
  • příprava akcí
  • příspěvky pro zájmovou činnost
  • podpora exkurzí
  • podpora environmentální výchovy a vzdělávání
  • hračky a potřeby pro činnost školní družiny
  • nákup školních pomůcek
  • podpora sportovních aktivit
  • a další
 • efektivnější a užší spolupráce mezi rodiči a školou

Složení výboru:

předseda: Kopečková Zuzana
místopředseda: Hanzlík Marek
hospodář: Pavlíková Jana
kontrolní komise: Rafi Marie
 Pouzalová Jana
Krmelová Kateřina
členové:

Peťková Eva
Pilátová Kateřina
Kovářová Helena

 

Další schůzka:

 

Důležité dokumenty:

Seznam třídních důvěrníků
SPZŠ_Plán hospodaření na školní rok 2020/21
Zápis, shromáždění třídních důvěrníku

 

 

EU strukturální a investiční fondy

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Iva Hošťálková
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK Rodiče vítáni