OP VVV projekty

Inkluze III v ZŠ Přerov Svisle

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018929 Cílem projektu je zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT technologií, nákup tabletů nebo notebooků a jejich dlouhodobé využívání ve výuce. Dalšími aktivitami jsou tematicky zaměřené zájmové kluby pro žáky: Klub ICT, Kluby zábavné logiky a deskových her, Klub komunikace v cizím jazyce a Badatelský klub, ve kterých žáci můžou rozvíjet svoje dovednosti a prohlubovat svoje vědomosti v oblastech, které je zajímají.

Další informace

projekt archivován
EU strukturální a investiční fondy

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Michaela Doleželová
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK Rodiče vítáni