Operační programy Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Šikovné ruce

ZŠ Přerov, Svisle 13 v rámci Výzvy č. 57 realizuje projekt „Šikovné ruce“ reg.č. CZ.01.07/1.1.00/57.1074. 

Podstatou realizace projektu je vytváření žákovských výrobků ve školní dílně na základě plánu rozvoje technických dovedností žáků. Žáci budou pracovat podle předem připravených listů s nákresem výrobku a popisem postupu práce s následným vyhodnocením. Při práci žáci využijí klasické vybavení školní dílny a moderní výukové obráběcí pomůcky. Realizace projektu směřuje k naplňování očekávaných výstupů pro vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, tematické okruhy 1. Práce s technickými materiály a 2. Design a konstruování.CZ.01.07/1.1.00/57.1074.

 

 

projekt archivován
EU strukturální a investiční fondy

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Michaela Doleželová
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK Rodiče vítáni