Vychovný poradce

Výchovné poradenství

Základní informace výchovného poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Hana Kopecká

Konzultační hodiny: úterý:  12.30 – 14.00 hodin

mimo tuto dobu po předchozí telefonické domluvě (1. patro, kabinet výchovného poradce)

Telefon: 581 701 811, 581 701 029
E-mail: kopecka@zssvisle.cz

Výchovný poradce je součástí školního poradenského pracoviště (ŠPP), proto úzce spolupracuje se školním pedagogem a metodikem prevence.

Užitečné kontakty:

Pedagogicko-psychlogická poradna, Kouřílkova 8, Přerov
Mgr. Marcela Sedláčková, Mgr. Květoslava Pitelová, telefon 581 217 760

Důležité – pro žáky 9. ročníků:

Sledujte aktuality školy.
Sledujte termíny Dnů otevřených dveří na SŠ, navštivte školy osobně. Na internetu si můžete stáhnout ukázky přijímacích testů a vyzkoušet si je www.scio.czwww.cermat.cz.

Užitečné adresy pro vycházející žáky:

Informace ke kariérovému poradenství
http://www.infoabsolvent.cz
http://www.vychova-vzdelavani.cz/ 
http://www.budoucnostprofesi.cz
Informace o vzdělávací nabídce škol
http://www.atlasskolstvi.cz
http://www.uiv.cz/rubrika/150

Přehled oborů a kvalifikací
http://www.jakyobor.cz/
http://www.vzdelavaniaprace.cz/
http://www.narodni-kvalifikace.cz/
http://www.nsp.cz/

Informace pro rodiče žáků 5. ročníků

Pokud žáci úspěšně vykonají přijímací zkoušku a budou přijati ke studiu, vyzvednou si zákonní zástupci těchto žáků Zápisový lístek na sekretariátu školy. 

EU strukturální a investiční fondy

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Michaela Doleželová
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK Rodiče vítáni