Aktuality

Zveme Vás na Den otevřených dveří v sobotu 19.10.2019 od 9 do 16 hodin. Mgr. Miroslav Fryštacký, ředitel školy

Slet čarodějnic

Ve čtvrtek 25. dubna se na školní hřiště slétli čarodějnice a čarodějové z celého okolí. Za příjemného počasí si vyzkoušeli své znalosti rostlin a hub, šifrovali, kouzlili, hledali zakletá zvířátka, létali na koštěti a na závěr upálili čarodějnici. Také si každý mohl opéct přinesený špekáček. Akce byla velmi příjemná a všichni odcházeli unavení, ale spokojení. Slétneme se příští rok.
Mgr. Gabriela Bartošíková

Velký úspěch žáků

V letošním roce se vybraní žáci 9. a 8. ročníku poprvé zúčastnili celorepublikové soutěže „Školská futsalová liga“. Chlapci hladce prošli přes základní kola, ze kterých postupoval pouze vítěz až do finále divize Severní Moravy, které bylo odehráno v Ostravě 15. března. Divizi chlapci vyhráli a postoupili do finále „východní konference“, které se hrálo 19. března v Rousínově. Chlapci vyhráli a domů si vezli nejen opět 1. místo, ale i postup do celorepublikového finále, které se odehraje 3. dubna ve Žďáru nad Sázavou. Tímto bych chtěla všem zúčastněným moc poděkovat za reprezentaci školy a nejen jim, ale i rodičům, že je vedou ke sportu a samozřejmě i vedení školy, že nám umožňuje se těchto soutěží účastnit.

Mgr. Vladka Pavlicová (vedoucí týmu)

Zápis dětí do 1. ročníku

Vážení rodiče,

zápis dětí do 1. ročníku se na naší škole koná v pondělí 8. dubna a v úterý 9. dubna 2019 od 14:00 do 18:00 hodin.

U zápisu zákonný zástupce dítěte předloží:

1/ rodný list dítěte  
2/ průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte
3/ doklad o trvalém bydlišti
4/ rozhodnutí o odkladu, pokud byla školní docházka dítěti odložena

Ve formální části zápisu budou škole předány údaje o dítěti dle školského zákona a bude zahájeno správní řízení k přijetí dítěte k povinné školní docházce.

motivační části zápisu se hravou formou dítě seznámí s vyučujícími a prostředím školy.

Vašim dětem nabízíme bezpečné prostředí, individuální přístup, podporu talentů, výuku angličtiny, práci s počítačem, tradiční i netradiční sporty, plavecký výcvik, školu v přírodě, základy podnikání, projektové dny, výlety a exkurze, školní družinu, zájmové kroužky a další zajímavé aktivity.

Mgr. Miroslav Fryštacký
    ředitel školy   

Informace pro rodiče
Školské obvody spádových základních škol + č. 6/2018
Žádost o odklad školní docházky
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

PARALYMPIÁDA

Ve spolupráci s kolektivem centra aplikovaných pohybových aktivit na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci se uskutečnila ve středu 27. března na naší škole PARALYMPIÁDA. Žáci 5. ročníku si vyzkoušeli na vlastní kůži, jak žijí a sportují lidé se smyslovým nebo tělesným postižením.
V rámci akce se děti kromě jiného naučily, jak se chová průvodce k nevidomému člověku, vyzkoušely si chůzi s bílou holí i pohyb na vozíku pro tělesně postižené. Naučily se hrát např. goalball a bocciu. Naši školáci si dopoledne po sportovní stránce opravdu užili a získané znalosti a dovednosti budou moci uplatnit i v běžném životě.
Mgr. Ivana Rytířová

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Iva Hošťálková
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK EU strukturální a investiční fondy