Školská rada

Složení školské rady

Zastoupení pedagogických pracovníků školy

 • Mgr. Lenka Macečková
 • Mgr. Gabriela Bartošíková

Zastoupení zákonných zástupců nezletilých žáků

 • Petra Matyášová
 • Ing. Hana Štěpánková 

Zastoupení zřizovatele

 • Mgr. Petr Navařík, Ph.D.
 • Mgr. Lada Galová 

Délka funkčního období

Funkční období členů školské rady je tři roky od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2024.

 

Co zákon ukládá školské radě?

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád
 • schvaluje pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu
 • vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
EU strukturální a investiční fondy

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Michaela Doleželová
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK Rodiče vítáni