Aktivity

Zveme Vás na Den otevřených dveří v sobotu 19.10.2019 od 9 do 16 hodin. Mgr. Miroslav Fryštacký, ředitel školy

Sedmáci proti proudu času aneb jak se žilo v komunismu

SEDMÁCI PROTI PROUDU ČASU ANEB JAK SE ŽILO V KOMUNISMU

Dokážete si představit situaci, v níž byste se mohli pouhým lusknutím prstu přemístit do jiného historického období? Že je to nemožné? Své by o tom mohli vyprávět žáci 7.B, kteří v rámci dějepisné exkurze navštívili výstavu přerovského muzea Pod rudou hvězdou.

Ve čtvrtek 25. října se vydali žáci 7.B do přerovského muzea, kde na ně čekal nevšední zážitek. I bez pověstného stroje času se během několika sekund přesunuli ze současnosti do druhé poloviny 20. století a vyzkoušeli si, jakým způsobem žili jejich babičky, dědečkové i rodiče. Čekal na ně profesionálně připravený animační program, při kterém se žáci netradičním způsobem seznámili s významnými událostmi moderních československých dějin. Mohli si důkladně prohlédnout, jak vypadal obyčejný panelákový byt 60. let, na vlastní kůži poznali, jakým způsobem se občané chránili před případným jaderným útokem a samozřejmě nesměly chybět ani oblíbené nástěnky plné agitačních hesel typu "Naše pilné ženy - pilíř dělnické třídy". Výstavu jsme si velmi užili a už dnes se těšíme, co si pro nás připraví přerovské muzeum zase příště.

pan učitel Koukol

ZŠ Svisle oslavila 100 let republiky

Dne 22. 10. 2018 si připomněli žáci na Základní škole Svisle v Přerově 100 let od založení československého státu.  Napříč všemi vyučovacími předměty jsme vzpomínali na události a významné osmičkové roky, které byly pro náš národ osudové či klíčové.
Akce vyvrcholila vysazením našeho národního stromu, pamětní lípy (lípa srdčitá), na školní zahradě.
Naši „maličkou“ lípu pokřtili žáci krásným jménem – Štěpánka, které sami vybrali a zavázali se k tomu, že se o ni teď budou starat, zalévat ji, ale také pozorovat její růst.
Naší lípě přejeme, ať se jí u nás daří, zdárně roste a ať je ve své dlouhověkosti svědkem samých dobrých událostí, které nás čekají.

Mgr. Milena Trávníčková

fotografie

Sportovní kurz

Každoročně pořádaný sportovní kurz pro šesté ročníky vyšel ve všech ohledech na jedničku. Občasným zádrhelům jsme se sice nevyhnuli, ale o to více budeme na tyto tři dny vzpomínat. První den jsme věnovali turistickému výletu. Naplánovaná trasa vedla z Tesáku do Bystřice pod Hostýnem. Po cestě se nám však podařilo sejít z cesty a najednou jsme se objevili v Rajnochovicích. Zde jsme stihli přesně na minutu autobus, který nás zavezl do Bystřice pod Hostýnem, a odsud jsme pokračovali do Přerova. Druhý den ve čtvrtek jsme s dětmi strávili na hřišti u naší školy. Věnovali jsme se výuce kinballu a softballu. Se softballem se většina dětí setkala úplně poprvé a hned je velmi začal bavit. V pátek jsme se vydali na cyklistický výlet Grymov – Prosenice – Osek. Počasí nám přálo a vše se zvládlo perfektně. Děti bolely nohy, byly unavené, ale šťastné.

Mgr. Monika Brandejská

Technická soutěž

Ve středu 6. června se žák naší školy Tomáš Růžička zúčastnil finálového kola třetího ročníku technické soutěže žáků ZŠ Olomouckého kraje. Soutěž pořádala pedagogická fakulta UP Olomouc - katedra technické a informační výchovy. Žáci dostali za úkol během tří hodin sestavit model mostu. Tomáš se úkolu zhostil se ctí a se svým modelem zvedacího mostu vyhrál první místo. Gratulujeme.

   

Návštěva workshopu

Dne 30. 5. 2018 se vybraní žáci 7. a 8. ročníků účastnili workshopu na SŠT Kouřilkova. Tato akce se uskutečnila v rámci projektu IKAP, do kterého se zapojila i naše škola. Během celodenních aktivit měli žáci jedinečnou možnost seznámit se podrobněji s některými obory (učebními i studijními), které SŠT nabízí. Navštívili odborné učebny robotiky, mechatroniky, optiky, automobilové diagnostiky, měřicí techniky, vyzkoušeli si praktickou výrobu ptačí budky, seznámili se se zásadami správné výživy a pravidly stolničení. V každé učebně je čekalo poučení, praktické činnosti i soutěže. Tato akce se žákům velice líbila, ocenili zejména možnost praktické práce s přístroji, zařízením a nástroji. 

(Snímky najdete v naší fotogalerii - Workshop Kouřilkova)

Ing. Dagmar Odradovcová

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Iva Hošťálková
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK EU strukturální a investiční fondy