Aktivity

Projekt Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy

V rámci udržitelnosti projektu „Vybudování chemické laboratoře, dvou jazykových učeben, vybudování fyzikální učebny a konektivity školy“, jehož cílem je podpora a rozvoj kompetencí v oblasti cizích jazyků, fyziky a chemie, se uskutečnily 23. 3. 2022 pro žáky spolupracujících škol workshopy, kterých se účastnili i naši žáci ze 7. A třídy.

Obsahem bylo využití moderních metod práce ve výuce cizích jazyků, fyziky a chemie s podporou moderních technologií získaných v rámci realizovaného projektu.

Ikona Složka ZŠ Svisle 23. 3. 2022

Výtvarná soutěž Vesmír kolem nás

V měsíci únoru proběhla na naší škole výtvarná soutěž Vesmír kolem nás pro 2. stupeň. Sešlo se mnoho krásných obrázků. 
Výsledky podle hlasování:
1. místo - Doležalová Eliška 9.A
2. místo - Hanzlíková Zuzana 9.A
3. místo - Grečmalová Alexandra 7.A

Dále byly uděleny hlvní ceny poroty:
1. místo - Kopečková Kristýna 7.A
2. místo - Nagyová Kristýna 7.B
3. místo - Branžovská Laura 7.B, Janků Eliška 7.A

Vedlejší ocenění poroty:
Nezhyba Jan 7.A, Krump Jonáš 7.A, Dokoupil Aleš 6.B, Phamová Lucie 8.A, Kubíková Tereza 7.B, Vraspirová Ema 6.A, Pavlíčková Darina 7.A, Staňková Veronika 8.B, Kupčík Michal 8.B, Štěpánová Nikola 7.A

Děkujeme všem zúčastněným dětemi pedagogům.

Mgr. Hana Krumpová 

Okresní kolo turnaje ve stolním tenisu

Dne 8. 2. 2022 se naše škola, v zastoupení chlapců sedmých ročníků, zúčastnila okresního kola turnaje ve stolním tenisu. Reprezentující sestavu tvořili chlapci sedmého ročníku: Doležal Lukáš, Mikeš Aleš a Suk Martin. Chlapci dosáhli na krásné 2. místo, za což byli odměněni pohárem, diplomem a zaslouženou sladkou odměnou.
Chlapci měli nejen možnost porovnat se se svými vrstevníky, ale současně se měli možnost podívat na žáky vyšších ročníků, mezi nimiž se nacházeli i pravidelně hrající a trénující jedinci. Tím se našim reprezentantům naskytla možnost vidět, na jakou hráčskou úroveň je možné se dostat již v tak nízkém věku. Za reprezentaci školy i výkon hodný uznání zasluhují všichni výše zmínění velkou pochvalu a poděkování.

Ondřej Fryštacký

SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU POLICIÍ

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s přerovskou preventivní skupinou. Příslušníci Městské policie Přerov si pro naše žáky přichystali besedy na různá témata. O čem se naši žáci dozvěděli?

2. ročník - Bezpečné chování nejen při cestě do školy.
4. ročník – Dopravní značky a dodržování pravidel silničního provozu.
6. ročník – Bezpečnost v dopravě a na ulici, předcházení rizikovým situacím.
9. ročník – Základní právní vědomí a trestní odpovědnost mladistvých.

Mgr. Pavla Zbožínková

Zdobení vánočního stromečku a adventního věnce

Naše škola se zapojila do pilotního projektu Magistrátu města Přerova Zdobení vánočního stromečku a adventního věnce. Děti z 1. stupně a kroužku Keramika vyráběly ozdoby na vánoční stromeček, děti z 2. stupně tvořily adventní věnec. Společnými silami pak stromeček nastrojily. Všechny děti využívaly ke zdobení především přírodní materiály.
Vánoční stromeček i adventní věnec jsou vystaveny u Galerie města Přerova.
Nalaďte se na vánoční atmosféru a přijďte se podívat

Mgr. Hana Krumpová

EU strukturální a investiční fondy

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Michaela Doleželová
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK Rodiče vítáni