Aktivity

Projekt Proškoly.cz

Také v tomto školním roce naše škola umožňuje žákům interaktivně zdokonalit své vědomosti a dovednosti prostřednictvím portálu Proškoly.cz.

Tento portál umožňuje dětem kdykoliv procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti - logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod. Také si mohou od letošního roku otestovat své znalosti v cizích jazycích nebo čtenářskou gramotnost. S pomocí on-line testů si žáci mohou ve škole i samostatně doma procvičit a vyzkoušet nabízené testy.

Oproti klasickým školním testům nebo tištěným cvičebnicím je výhodou jejich okamžité vyhodnocení a získání certifikátu, který si mohou děti uložit, vytisknout či poslat e-mailem a pochlubit se tak s dosaženými výsledky.

Testy jsou přístupné pouze s přístupovým jménem a heslem. Tyto údaje žáci obdrží od svých třídních učitelů.

Eko-naučná akce

Ve středu 1. října 2014 se žáci 2. a 7. ročníku zúčastnili ve sběrném dvoře v  Přerově eko-naučné akce „Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu“. Ti, kteří přinesli nefunkční elektrospotřebič, dostali malou odměnu. Žáci se zde seznámili, jak je důležité třídit odpad, kam se ukládá a co se s ním následně dělá. Na závěr si zahráli hry s ekologickou tematikou.

Drakiáda

Ve čtvrtek 2. října 2014 zavítali na školní hřiště ZŠ Svisle neobvyklí návštěvníci – papíroví draci. Společně se svými majiteli – žáky 1. – 5. tříd a jejich rodiči se zúčastnili 4. ročníku Drakiády. Obě soutěže – Soutěž v pouštění draků vlastnoručně vyrobených i koupených a O nejhezčího draka vyhrál drak sourozenců Anety a Michala Kupčíkových. V průběhu celého odpoledne byly pro děti připravené také další soutěže, u kterých pomáhali starší kamarádi ze sedmých a devátých tříd. Počasí nám přálo, účast byla velká, nadšení dětí i rodičů také a tak se společně těšíme na příští 5. ročník.

Roadshow Fit s müsli

Naši žáci 8. ročníku se dne 16. 9. 2014 zúčastnili roadshow k soutěži FIT s müsli, která se konala v zasedací místnosti Magistrátu města Přerov. Roadshow měla za cíl seznámit školy a zájemce o soutěž s tím, jak se vyrábějí müsli tyčinky, a také s průběhem a pravidly soutěže.

Cílem soutěže Fit s müsli je motivovat žáky ke studiu zemědělských a potravinářských oborů, k rozvoji podnikavosti a také najít talentované žáky z Olomouckého kraje.

EU strukturální a investiční fondy

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Michaela Doleželová
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK Rodiče vítáni