Aktivity

Výchovný koncert CM Réva

Ve středu 13.4.2022 do naší školy zavítala cimbálová muzika Réva. Jejich výchovné koncerty zhlédli žáci a pedagogové 1. i 2. stupně. Obecenstvo bylo seznámeno s lidovými nástroji – cimbálem, klarinetem, basou, houslemi. Krátká povídání (nejen) o cimbálu byla proložena hudebními ukázkami, písněmi lidovými i současnými. Zejména menší děti byly z koncertu nadšené. Zpívalo se, tancovalo, soutěžilo o drobné odměny.
Po dlouhé covidové pauze, kdy byly veškeré tyto akce pozastaveny, to byla příjemná změna.

J. Slováková, D. Odradovcová

Slet čarodějnic

Ve čtvrtek 28. dubna se na školní hřiště slétlo nevídané množství čarodějnic a čarodějů. Společně si vyzkoušeli své znalosti i dovednosti v kouzelnických disciplínách. Poznávali bylinky, čarovali s polenem, luštili šifru, skákali v sedmimílovém pytli, a spoustu dalšího. Počasí nám přálo a celá akce se moc povedla. Děkujeme všem maminkám za přinesené pohoštění pro děti. Také paním kuchařkám za připravený čaj. 
A už se těšíme na příští rok.

Vaše čarodějnice

Výtvarná soutěž – Namaluj přírodu

Vybrané děti ze školní družiny se i letos zapojily do výtvarné soutěže Namaluj přírodu, kterou vyhlásilo SVČ Atlas a Bios Přerov. Letošním tématem byla Zvířata na dvorcích a v zahradách. V konkurenci mnoha škol z Přerova i okolí se na krásném druhém místě v kategorii skupinové práce 1. stupeň ZŠ umístila děvčata ze žlutého oddělení – Veronika Veselá a Gita Obrtelová.

Oběma dívkám gratulujeme a přejeme úspěchy v dalších soutěžích.

Bc. Hana Chlopčíková

Mezinárodní den ptactva

Mezinárodní den ptactva připadá na 1. dubna. K tomuto dni byla uspořádána akce pro děti v Přerově na výrobu malých ptáčků z papíru. Děti z 1. stupně naší školy se do ní také zapojily.

Sešlo se spousta krásných nápadů nejen z naší školy, ale i z mnoha jiných škol a děti tímto přispěly k výzdobě pasáže ve městě. Celá pasáž se tak rozzářila pestrými barvami.

Mgr. Hana Krumpová

Kraslicovník

Žáci naší školy z 1. i 2. stupně vytvářeli ve výtvarné výchově i ve volnočasových aktivitách po vyučování různé druhy kraslic z keramiky nebo dekorovali vyfouknutá vajíčka textilem. Kraslice se jim moc povedly. Nyní zdobí stromy na náměstí v Přerově. Až půjdete na jarní procházku městem určitě si je prohlédněte a nechte na sebe dýchnout atmosféru Velikonoc.

Mgr. Hana Krumpová

EU strukturální a investiční fondy

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Michaela Doleželová
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK Rodiče vítáni