Aktivity

Projekt Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy

V rámci udržitelnosti projektu „Vybudování chemické laboratoře, dvou jazykových učeben, vybudování fyzikální učebny a konektivity školy“, jehož cílem je podpora a rozvoj kompetencí v oblasti cizích jazyků, fyziky a chemie, se uskutečnily 17. 3. 2023 pro žáky spolupracujících škol workshopy, kterých se účastnili i naši žáci z 8. B třídy. Obsahem bylo využití moderních metod práce ve výuce cizích jazyků, fyziky a chemie s podporou moderních technologií získaných v rámci realizovaného projektu. 

ZŠ Svisle - 8. B - 17. 3. 2023

 

Nejlepší v republice

Sára Langrová (žákyně 5. B) se svým skvělým výkonem umístila na krásném 1. místě v rámci celorepublikové matematické soutěže KLOKAN v kategorii Klokánek.
K velkému úspěchu moc gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalších soutěžích.
Mgr. Denisa Domesová

Ocenění Scholar 2022

Dne 14. 6. 2022 převzali z rukou zástupců města naši žáci důležité ocenění – sošku Scholar. V letošním školním roce si udělení ceny Scholar zasloužili svou svědomitostí, úspěchy v různých oborech či morálními vlastnosti tito žáci:
Sofia Rafi 5. A
Erik Sova 8. B
Vendula Holá 9. B.

Slavnostní předávání proběhlo v Mervartově síni přerovského zámku, kde se sešli nejen samotní ocenění žáci, ale také jejich rodiče, přátelé a učitelé. Kromě sošky si držitelé ocenění odnesli také poukázku v hodnotě tisíc korun a získali také průkazku na roční bezplatný vstup do bazénu a na zimní stadion.

Všem oceněným gratulujeme!

Ing. Dagmar Odradovcová

Projekt Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy

V rámci udržitelnosti projektu „Vybudování chemické laboratoře, dvou jazykových učeben, vybudování fyzikální učebny a konektivity školy“, jehož cílem je podpora a rozvoj kompetencí v oblasti cizích jazyků, fyziky a chemie, se uskutečnily 12. 5. 2022 pro žáky spolupracujících škol workshopy, kterých se účastnili i naši žáci ze 7. B třídy.

Obsahem bylo využití moderních metod práce ve výuce cizích jazyků, fyziky a chemie s podporou moderních technologií získaných v rámci realizovaného projektu.

Ikona Složka ZŠ Svisle 12. 5. 2022

Výtvarná a literární soutěž

V březnu probíhala literární a výtvarná soutěž k příležitosti 430. narození Učitele národů, kterou vyhlásilo město Přerov.
Žáci 1. stupně výtvarně ztvárnili své vysněné povolání. V této kategorii si čestné uznání (z celkem 315 soutěžních prací) vybojoval Tomáš Vavřík z 5.B. Tomáš zobrazil své vysněné povolání architekta zcela odlišným způsobem než jeho vrstevníci. Ne jako malbu osoby, ale prostřednictvím metafory - na papír přenesl dům v podobě krychle zakreslené do matematické sítě.
Z celkem 35 literárních prací patřily čtyři žákům 2. stupně naší školy - Beatě Polcerové, Elišce Rytířové, Martinu Sukovi a Kristýně Kopečkové.

Všem zúčastněným žákům děkujeme za reprezentaci naší školy.

Všechny práce ze všech kategorií jsou vyvěšeny na webových stránkách města a budou od 1. do 15. června k vidění také ve Výstavní síni Pasáž.

Mgr. et Bc. Jana Slováková

EU strukturální a investiční fondy

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Michaela Doleželová
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK Rodiče vítáni