Aktivity

Zveme Vás na Den otevřených dveří v sobotu 19.10.2019 od 9 do 16 hodin. Mgr. Miroslav Fryštacký, ředitel školy

Slavíci z Přerova

Ve středu 12.11.2014 se na SVČ Atlas a Bios v Přerově uskutečnil již 12. ročník pěvecké soutěže Slavíci z Přerova. Tato soutěž je určena žákům základních škol a studentům nižších ročníků víceletých gymnázií. I naše škola vyslala své "pěvecké želízko v ohni", Markétu Nohejlovou, žákyni třídy 6.B. Markéta si připravila píseň Ešte váham od slovenské zpěvačky Kristiny. V silné konkurenci se naše žákyně neztratila a vyzpívala si krásné umístění ve stříbrném pásmu. Markétě za reprezentaci školy děkujeme a přejeme jí mnoho dalších úspěchů.

 

Košík plný rozumu

Stolní hru "Košík plný rozumu", zaměřenou na zdravý životní styl, v současné době hrají děti v celé republice a po skončení školních turnajů se utkají v rámci svého kraje. I naši žáci se zúčastnili 22. 10. 2014 krajského kola, které tentokrát pořádala ZŠ Sluneční v Šumperku. Atmosféra byla velmi napjatá a výsledky opravdu těsné.

V krajském kole získala naše škola 2. místo v kategorii 5. tříd (N. Váňová - 5. A), 3. místo v kategorii 6. tříd (M. Klimecký - 6. A) a 3. místo v kategorii 7. tříd (T. Váňová - 7. A). Anna M. Bělíková (8. A) obdržela čestné uznání v kategorii 8. tříd. Alespoň malou odměnu si odnesl každý, kdo se turnaje zúčastnil, a děti, které získaly první tři místa, se mohly těšit na skvělé ceny.

Projekt Proškoly.cz

Také v tomto školním roce naše škola umožňuje žákům interaktivně zdokonalit své vědomosti a dovednosti prostřednictvím portálu Proškoly.cz.

Tento portál umožňuje dětem kdykoliv procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti - logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod. Také si mohou od letošního roku otestovat své znalosti v cizích jazycích nebo čtenářskou gramotnost. S pomocí on-line testů si žáci mohou ve škole i samostatně doma procvičit a vyzkoušet nabízené testy.

Oproti klasickým školním testům nebo tištěným cvičebnicím je výhodou jejich okamžité vyhodnocení a získání certifikátu, který si mohou děti uložit, vytisknout či poslat e-mailem a pochlubit se tak s dosaženými výsledky.

Testy jsou přístupné pouze s přístupovým jménem a heslem. Tyto údaje žáci obdrží od svých třídních učitelů.

Eko-naučná akce

Ve středu 1. října 2014 se žáci 2. a 7. ročníku zúčastnili ve sběrném dvoře v  Přerově eko-naučné akce „Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu“. Ti, kteří přinesli nefunkční elektrospotřebič, dostali malou odměnu. Žáci se zde seznámili, jak je důležité třídit odpad, kam se ukládá a co se s ním následně dělá. Na závěr si zahráli hry s ekologickou tematikou.

Drakiáda

Ve čtvrtek 2. října 2014 zavítali na školní hřiště ZŠ Svisle neobvyklí návštěvníci – papíroví draci. Společně se svými majiteli – žáky 1. – 5. tříd a jejich rodiči se zúčastnili 4. ročníku Drakiády. Obě soutěže – Soutěž v pouštění draků vlastnoručně vyrobených i koupených a O nejhezčího draka vyhrál drak sourozenců Anety a Michala Kupčíkových. V průběhu celého odpoledne byly pro děti připravené také další soutěže, u kterých pomáhali starší kamarádi ze sedmých a devátých tříd. Počasí nám přálo, účast byla velká, nadšení dětí i rodičů také a tak se společně těšíme na příští 5. ročník.

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Iva Hošťálková
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK EU strukturální a investiční fondy