Aktuality

Zveme Vás na Den otevřených dveří v sobotu 19.10.2019 od 9 do 16 hodin. Mgr. Miroslav Fryštacký, ředitel školy

Zápis dětí do 1. ročníku

Vážení rodiče,

zápis dětí do 1. ročníku se na naší škole koná v pondělí 8. dubna a v úterý 9. dubna 2019 od 14:00 do 18:00 hodin.

U zápisu zákonný zástupce dítěte předloží:

1/ rodný list dítěte  
2/ průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte
3/ doklad o trvalém bydlišti
4/ rozhodnutí o odkladu, pokud byla školní docházka dítěti odložena

Ve formální části zápisu budou škole předány údaje o dítěti dle školského zákona a bude zahájeno správní řízení k přijetí dítěte k povinné školní docházce.

motivační části zápisu se hravou formou dítě seznámí s vyučujícími a prostředím školy.

Vašim dětem nabízíme bezpečné prostředí, individuální přístup, podporu talentů, výuku angličtiny, práci s počítačem, tradiční i netradiční sporty, plavecký výcvik, školu v přírodě, základy podnikání, projektové dny, výlety a exkurze, školní družinu, zájmové kroužky a další zajímavé aktivity.

Mgr. Miroslav Fryštacký
    ředitel školy   

Informace pro rodiče
Školské obvody spádových základních škol + č. 6/2018
Žádost o odklad školní docházky
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

PARALYMPIÁDA

Ve spolupráci s kolektivem centra aplikovaných pohybových aktivit na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci se uskutečnila ve středu 27. března na naší škole PARALYMPIÁDA. Žáci 5. ročníku si vyzkoušeli na vlastní kůži, jak žijí a sportují lidé se smyslovým nebo tělesným postižením.
V rámci akce se děti kromě jiného naučily, jak se chová průvodce k nevidomému člověku, vyzkoušely si chůzi s bílou holí i pohyb na vozíku pro tělesně postižené. Naučily se hrát např. goalball a bocciu. Naši školáci si dopoledne po sportovní stránce opravdu užili a získané znalosti a dovednosti budou moci uplatnit i v běžném životě.
Mgr. Ivana Rytířová

Den otevřených dveří

Zveme Vás na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

23. března 2019 od 9 do 13 hodin

Přijďte se podívat do naší školy. Naši žáci, učitelé i vychovatelé Vám naši školu představí.  

ČEKÁ NA VÁS:

  • jarní tvoření
  • hrátky s výukovými programy, soutěže, hry
  • sportování
  • práce na interaktivní tabuli, programování pro děti
  • prezentace pomůcek
  • a mnoho dalšího
Přijďte, těšíme se!
  • ZŠ SVISLE - „ŠKOLA PRO KAŽDÝ DEN“

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Iva Hošťálková
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK EU strukturální a investiční fondy