Aktuality

Informace pro žáky 9. ročníků k přijímacímu řízení - AKTUALIZACE

Harmonogram jednotné přijímací zkoušky naleznete ZDE.

Informace k Zápisovému lístku

Zápisový lístek si mohou zákonní zástupci žáků 9. ročníků a vycházejících žáků z nižších ročníků vyzvednout na sekretariátu školy v úředních hodinách. Je možné se předem domluvit telefonicky.

Pozor změna!

Odevzdání zápisového lístku

Úprava pro zápisový lístek je obdobná jako ve školském zákoně s tím, že lhůta je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tedy jak pro řádný, tak pro náhradní termín).

Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.

Např. žák si podává jednu přihlášku na střední odborné učiliště a druhou na střední školu s maturitní zkouškou. Na tuto školu musí vykonat přijímací zkoušku. Z učiliště přijde zpráva o přijetí. Žák potvrdí přijetí na učiliště odevzdáním Zápisového lístku do 5 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. V červnu bude vykonávat přijímací zkoušku na střední školu. Bude přijat. V tomto případě si vyzvedne svůj Zápisový lístek z učiliště (kam ho dříve odevzdal) a odevzdá ho na střední školu, která ho přijala ke studiu.

Zákon 135/2020 Sb. znění 27. 3. 2020
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na SŠ

Kompletní informace k přijímacímu řízení -  výchovný poradce Mgr. Hana Kopecká

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Výsledky zápisu do 1. ročníku zde.

 Mgr. Miroslav Fryštacký, ředitel školy

Nepovinná příprava žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. 
Informace ke vzdělávání žáků 9. ročníku na naší škole zde.
Čestné prohlášení zde.  Nutno odevzdat nejpozději 11. 5. 2020 při příchodu do školy.
Žáci jsou povinni důsledně dodržovat hygienické a bezpečnostní principy uvedené v dokumentu Ochrana zdraví a provoz základních škol do konce školního roku 2019/2020 zde.

Mgr. Miroslav Fryštacký, ředitel školy

Hodnocení žáků na konci školního roku

Vážení rodiče,

informuji Vás, že hodnocení žáků na konci školního roku bude probíhat podle platné vyhlášky MŠMT č.  211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 – platné znění zdeŽáci naší školy budou hodnoceni známkou ze všech předmětů.

Děkuji Vám za dosavadní podporu Vašich dětí při distančním vzdělávání.

Přeji Vám všem pevné zdraví a úspěšné zvládnutí závěru školního roku.

Mgr. Miroslav Fryštacký, ředitel školy

Informace k organizaci závěru školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,

připravujeme pro Vás informace k organizaci závěru školního roku 2019/2020. Organizace bude probíhat podle pravidel vydaných MŠMT, která očekáváme v následujících dnech. Konkrétní informace Vám sdělíme co nejdříve po obdržení pokynů vydaných MŠMT.

Mgr. Miroslav Fryštacký, ředitel školy

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Iva Hošťálková
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK EU strukturální a investiční fondy