Aktuality

Zveme Vás na Den otevřených dveří v sobotu 19.10.2019 od 9 do 16 hodin. Mgr. Miroslav Fryštacký, ředitel školy

Sběr druhotných surovin

 V letošní soutěži se naše škola úspěšně zapojila do soutěží ve sběru druhotných surovin. Největšího úspěhu dosáhla Natálka Domesová ze třídy 4.B, která zvítězila v kategorii nejlepší sběrač ze ZŠ ve sběrných dvorech papír – absolutní množství kg. Natálka získala 1. místo

Velký úspěch naši žáci také získali ve sběru baterií, kde obsadili krásné 2. místo

Všem sběračům gratulujeme.

Mgr. Gabriela Bartošíková

TechnoChallenge

Ve středu 5. června 2019 se v Olomouci konal od záštitou Katedry technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 5. ročník technické soutěže pro žáky ZŠ. Naši školu reprezentoval David Baďura ze třídy 6. A. Postoupil z celkového počtu 130 účastníků mezi 16 finalistů a ve finálovém kole získal 2. místo. V časové dotaci tří hodin dokázal vytvořit ze dřeva rozhlednu. Pro mladého technika je to velký úspěch a David si zaslouží velkou gratulaci.

Mgr. Gabriela Bartošíková

foto

Finále Minecraftu

Dne 3. června se uskutečnilo v Praze v centrále společnosti Microsoft celostátní kolo soutěže Minecraft Cup. Z naší školy se tohoto finále zúčastnili dva žáci ze třídy 4. A - Jakub Keclík a Aleš Mikeš. Ve finálovém kole úspěšně reprezentovali naši školu a předvedli své znalosti při ovládání vzdělávací verze oblíbené hry Minecraft. (Minecraft education edition).
Oběma žákům gratulujeme.

Mgr. Gabriela Bartošíková

foto

Workshop pro žáky

V rámci udržitelnosti projektu „Vybudování chemické laboratoře, dvou jazykových učeben, vybudování fyzikální učebny a konektivity školy“, jehož cílem je podpora a rozvoj kompetencí v oblasti cizích jazyků, fyziky a chemie, se uskutečnily 30. 4. 2019 pro žáky spolupracujících škol workshopy. Workshop se konal na Střední pedagogické škole a gymnáziu Jana Balahoslava v Přerově a účastnili se ho žáci devátých ročníků.

Obsahem bylo využití moderních metod práce ve výuce cizích jazyků, fyziky a chemie s podporou moderních technologií získaných v rámci realizovaného projektu.

Mgr. Milena Trávníčková

foto

Uctění památky zaměstnanců Meopty padlých v průběhu 2. sv.války

Dne 13. 5. 2019 jsme se my - žáci 9. ročníku připojili k uctění památky padlých hrdinů za přerovského povstání, ke kterému došlo 1. května 1945.
Tehdy celou událost odstartovala mylná zpráva o konci 2. sv. v., která se šířila místním rozhlasem. Samotné povstání si vyžádalo několik desítek obětí, mezi nimi bylo i 17 bývalých zaměstnanců Meopty. Jejich oběť i po 74 letech připomíná památník, který se nachází před budovou přerovské Meopty. Hrdinové tehdy obětovali vlastní život, bojovali za nás a „zemřeli, abychom my žili,“ jak připomíná nápis na samotném památníku. 
Zdejší pietní akci zavedl Paul Rausnitz, bývalý majitel Meopty a válečný veterán, který zemřel vloni v listopadu. Vojáci, váleční veteráni, zaměstnanci Meopty s jejím generálním ředitelem, zástupci Parlamentu České republiky a samozřejmě i delegace zástupců města v čele s přerovským primátorem i dnes položili před památník květiny, v projevech připomněli události samotného povstání a přečetli jména padlých hrdinů. Jejich oběť jsme poté všichni uctili minutou ticha, následně byla akce zakončena za zvuků národní hymny.
Mnoho mladých lidí dnes zapomíná na hrůzy války, a právě proto se konají tyto a jim podobné akce, abychom si jednotlivé události připomněli a uvědomili si, díky čemu nyní žijeme v demokratické společnosti.

Mgr. Milena Trávníčková

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Iva Hošťálková
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK EU strukturální a investiční fondy