Aktuality

Finále Minecraft Cup 2020

V letošním roce i přes všechny komplikace spojené s omezenou výukou se dva naši žáci Aleš Mikeš a Jakub Keclík z 5.A dokázali probojovat do celostátního finále soutěže Minecraft Cup 2020.

Celostátní kolo se konalo online a Jakub Keclík ve velké konkurenci programátorů z celé republiky toto kolo vyhrál a získal 1. místo. Stal se nejlepším programátorem v historii naší školy.

Děkujeme za píli, nápaditost a energii, kterou této soutěži věnoval. 

Mgr. Gabriela Bartošíková

OŠETŘOVNÉ – aktuálně k 17.6.2020

Vážení rodiče,

zveřejňujeme aktuální informace OSSZ Přerov k ošetřovnému – zdePřípadné dotazy směřujte na pracovníky tohoto úřadu.

Mgr. Miroslav Fryštacký, ředitel školy

Vydávání vysvědčení 26.6.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s Mimořádným opatřením MZ zde  Vás informuji, že vysvědčení za školní rok 2019/2020 bude vydáno v pátek 26. 6. 2020 první vyučovací hodinu (7:50 – 8:35 h) třídními vyučujícími za přítomnosti všech žáků, kteří se dostaví do školy. Žáci, kteří dosud zůstávali doma, odevzdají službě u vchodu vyplněné a zákonným zástupcem podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – ke stažení zde. Roušky v budově školy jsou povinné.

Kdo nebude mít vyplněné a podepsané čestné prohlášení a roušku, nebude vpuštěn do budovy školy. Bude moci vyčkat na předání vysvědčení třídním učitelem před budovou školy po ukončení vydávání vysvědčení ve třídě.

Kdo si nebude moci vyzvednout vysvědčení 26.6., může tak učinit 29. nebo 30.6. v kanceláři školy do 15 h, dále v úředních hodinách během prázdnin (rozpis bude zveřejněn na webu školy).

Po vydání vysvědčení a vyřízení dalších organizačních záležitostí (vyzvednutí osobních věcí žáků, kteří nedocházeli do školy apod.) žáci opustí budovu školy, nejpozději v 9 hodin.

Ve škole zůstanou pouze žáci, kteří byli přihlášeni na odpolední činnosti a nebudou na pátek 26.6 odhlášeni z pobytu ve škole.

Žáci, kteří budou přihlášeni na oběd, po vydání vysvědčení odejdou domů a přijdou na dobu vydávání oběda.

Oběd bude vydáván v čase od 9:30 h do 11 h.

Mgr. Miroslav Fryštacký, ředitel školy

Budoucím prvňáčkům

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zveme Vás dne 25.6. 2020 na setkání s Vámi a Vašimi dětmi v naší škole.

Dozvíte se informace k nástupu do 1. třídy a setkáte se s třídní učitelkou.

Místo a čas setkání:
1.A přízemí školy v 15,45 hod.
1.B první patro v 16,00 hod.

Nezapomeňte si s sebou vzít roušku (dospělí i děti).

Těšíme se na Vás i na Vaše děti

paní učitelky Mgr. Petra Hutečková, Mgr. Lenka Jančíková

Vyhlášení dnů volna

Vážení rodiče,

v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem Statutárním městem Přerovem Vám oznamuji, že na dny pondělí 29. a úterý 30. června 2020 vyhlašuji volno.

Důvodem je nutnost zahájení oprav a údržby elektroinstalace a kontrola a opravy vodovodních rozvodů.
Vysvědčení za školní rok 2019/2020 bude vydáno v pátek 26. června.

Mgr. Miroslav Fryštacký, ředitel školy

 

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Iva Hošťálková
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK EU strukturální a investiční fondy