Aktuality

Zveme Vás na Den otevřených dveří v sobotu 19.10.2019 od 9 do 16 hodin. Mgr. Miroslav Fryštacký, ředitel školy

Školní hřiště

Provozní doba školního hřiště v období školních prázdnin tj. od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019:
Pondělí - neděle
10:00 - 12:00 hodin a 15.00 až 20:00 hodin.

Jitka Skopalová

Do práce na kole

V měsíci květnu se již popáté zapojili učitelé a další zaměstnanci školy do celostátní akce DO PRÁCE NA KOLE. Celkem vytvořili 3 týmy. Nejúspěšnějším týmem byly Svislenky, které v pravidelnostní soutěži vyhrály 2. místo. Město Přerov pořádá svou vlastní cyklistickou soutěž, ve které Svislenky získaly 1. místo.
Gratulujeme a těšíme se na příští rok.

Mgr. Nela Teufertová

Vítáme prázdniny!

Dne 14. 6. 2019 uspořádali členové našeho žákovského parlamentu pro žáky 1. stupně akci s názvem „Vítáme prázdniny“. Děti strávily dopoledne odpočinkovými i naučnými aktivitami, a to v příjemném prostředí naší nové venkovní učebny a školní zahrady.  Mohli si ověřit své znalosti např. v soutěži Miliardář, vyzkoušet skládání slov z písmen a logické hry. Poznávali ovoce i rostliny, zručnost si ověřili při chytání rybiček nebo skládání lodiček z papíru. Absolvovali i pohybové hry - driblování s míčem, skákání přes švihadlo a další.

Na závěr obdrželi krásnou keramickou medaili  a drobné dárky.

Akci připomíná naše fotogalerie.

Ing. Dagmar Odradovcová

Sběr druhotných surovin

 V letošní soutěži se naše škola úspěšně zapojila do soutěží ve sběru druhotných surovin. Největšího úspěhu dosáhla Natálka Domesová ze třídy 4.B, která zvítězila v kategorii nejlepší sběrač ze ZŠ ve sběrných dvorech papír – absolutní množství kg. Natálka získala 1. místo

Velký úspěch naši žáci také získali ve sběru baterií, kde obsadili krásné 2. místo

Všem sběračům gratulujeme.

Mgr. Gabriela Bartošíková

TechnoChallenge

Ve středu 5. června 2019 se v Olomouci konal od záštitou Katedry technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 5. ročník technické soutěže pro žáky ZŠ. Naši školu reprezentoval David Baďura ze třídy 6. A. Postoupil z celkového počtu 130 účastníků mezi 16 finalistů a ve finálovém kole získal 2. místo. V časové dotaci tří hodin dokázal vytvořit ze dřeva rozhlednu. Pro mladého technika je to velký úspěch a David si zaslouží velkou gratulaci.

Mgr. Gabriela Bartošíková

foto

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Iva Hošťálková
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK EU strukturální a investiční fondy