OP VVV projekty

Inkluze v ZŠ Přerov Svisle

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005549 Cílem projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím/pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Dále bude umožněno v rámci projektu poskytnutí větší podpory zejména žákům ohroženým školním neúspěchem formou personální podpory školním speciálním pedagogem a školním asistentem. Žáci budou mít možnost v rámci realizace klubu zábavné logiky a deskových her formou volnočasové aktivity rozvíjet logické, informatické a strategické myšlení.

 

 

projekt archivován
EU strukturální a investiční fondy

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Michaela Doleželová
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK Rodiče vítáni