OP VVV projekty

Inkluze II v ZŠ Přerov Svisle

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/001141 Projekt je zaměřen na následující témata: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora matematické gramotnosti žáků, zřízení pracovních pozic školního speciálního pedagoga a školního asistenta a především na rozvoj schopností práce žáků s digitálními technologiemi a podporu digitálních kompetencí pedagogických pracovníků.

Další informace

 

projekt archivován
EU strukturální a investiční fondy

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Michaela Doleželová
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK Rodiče vítáni