Projekty

Zveme Vás na Den otevřených dveří v sobotu 19.10.2019 od 9 do 16 hodin. Mgr. Miroslav Fryštacký, ředitel školy

Ozdravný pobyt - hotel Jelenovská

V letošním školním roce se konala Škola v přírodě v krásném prostředí Bílých Karpat v hotelu Jelenovská u Valašských Klobouk od 4. do 8. března 2019. Akce se zúčastnilo 153 žáků druhých až pátých ročníků. O děti se starali třídní učitelé, vychovatelé, paní asistentky, noční vychovatelky a zdravotník.

Děti měly zajištěnou stravu 5x denně a po celý den byl k dispozici pitný režim.

Pětidenní pobytový environmentální program Modré nebe byl zaměřen na poznávání základních ekosystémů. V průběhu týdne žáci prošli okolní přírodou, loukou, lesem a krajinou. Ke zkoumání využívali všechny smysly a společně přemýšleli, jaký vliv na přírodu máme my lidé. Část programu byla zaměřena na ochranu životního ovzduší. Program probíhal v terénu a prostřednictvím interaktivních a praktických metod pomáhal naplňovat průřezové téma Environmentální výchova v rámci RVP.

Hravou formou jsme rozvíjeli osobnostní, občanské, pracovní, sociální a komunikativní kompetence žáků druhých až pátých ročníků. Podařilo se nám stmelit a utužit třídní kolektivy. Žáci získali spoustu nových zážitků a poznatků.

Žáci 2. a 3. tříd navštívili Ekofarmu Javorník ve Štítné nad Vláří, kde si prohlédli kravín, mlékárnu, palírnu a pekárnu. 4. a 5. ročníky měly program v Envicentru pro krajinu ve Vysokém Poli dle výběru vyučujících (téma: ptáci, pobytové stopy zvířat, ovčí vlna a její zpracování, na statku).

V rámci odpoledních aktivit děti stavěly v lese domečky pro trpaslíky, naučily se nové písničky a Morseovu abecedu, pomocí níž luštily vzkazy. Měly volenkový bál a diskotéku. Hrály různé společenské a sportovní hry. Aktivně i pasivně se zapojily do talentové soutěže Talentmánie. Projely se na koních v Lipině.

Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

projekt archivován

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Iva Hošťálková
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK EU strukturální a investiční fondy