Operační programy Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU Peníze školám

Výzva EU peníze školám byla realizována v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Mezi priority patřila podpora rozvoje znalostí, schopností a dovedností v oblasti cizích jazyků, matematiky, přírodních věd, informačních a komunikačních technologií (ICT), čtenářské a informační gramotnosti, finanční gramotnosti a podpora inkluzivního vzdělávání.

ZŠ zpracovala v rámci projektu EU Peníze školám tyto učební materiály:

  
PředmětAutor
Anglický jazyk 3.-4. třída Pavla Zbožínková
Anglický jazyk 4. ročník Eva Nohejlová
Anglický jazyk 6.-7. ročník Pavla Zbožínková
Anglický jazyk 5. ročník Lenka Macečková
Anglický jazyk 3. a 7. ročník Hana Kopecká
Fyzika 6.-7. ročník Jana Kyndrová
Fyzika 8.-9. ročník Jana Mrvová
Informatika - základní práce na PC Gabriela Bartošíková
Informatika – grafika Gabriela Bartošíková
Informatika - internet Gabriela Bartošíková
Informatika - office Gabriela Bartošíková
Matematika 2. ročník Ivana Rytířová, Zdeňka Kimlová
Matematika 6.-7. ročník Jana Kyndrová
Matematika 8.-9. ročník Vladimíra Pavlicová
Německý jazyk 6. ročník Pavlína Gabrhelová
Německý jazyk 7. ročník Pavlína Gabrhelová
Prvouka Edita Dlouhá, Kateřina Velešíková
Přírodověda Lenka Macečková

Na požádání škola poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR.

projekt archivován
EU strukturální a investiční fondy

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Michaela Doleželová
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK Rodiče vítáni