Operační programy Vzdělávání pro konkurenceschopnost

KANTOR IDEÁL

Projekt je realizován na základě výzvy č. 51 MŠMT ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt KANTOR IDEÁL řeší průběžnou podporu pedagogů při integraci ICT do výuky formou mentoringu a koučinku a vzdělávání pedagogů zaměřené, jednak na zvýšení kompetencí pro práci s technologiemi, které již škola vlastní, a dále vytvoření nových kompetencí pro práci s novými technologiemi, které využívají dotyková zařízení.

Součástí projektu je i systémové vzdělávání ředitelů škol pro využití digitálních technologií v životě školy a proškolení vedení škol v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Podpora vzdělávání je současně řešena formou eLearningových kurzů přístupných pro pedagogy prostřednictvím Learning Management Systému. Uvedený systém je využíván zároveň jako komunikační platforma pro cílovou skupinu napříč projektem, tzn. spojuje pedagogy podle aprobací, zaměření, podle oborů tak, aby si mohli vyměňovat zkušenosti a poznatky z praxe a diskutovat o průběhu realizace projektu v jejich škole.

projekt archivován
EU strukturální a investiční fondy

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Michaela Doleželová
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK Rodiče vítáni