Operační programy Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Čtenářské dílny

Naše škola je zapojena do Výzvy č. 56 v rámci které realizuje projekt „Čtenářské dílny na ZŠ Svisle“ reg.č. CZ.1.07/1.1.00/56.2606.

Cílem projektu je podpora a rozvíjení individuálních schopností žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti. Součástí projektu je také doplnění knižního fondu školní knihovny novými literárními díly. Do projektu jsou zapojeni žáci 2. - 9. ročníku.

projekt archivován
EU strukturální a investiční fondy

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Michaela Doleželová
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK Rodiče vítáni