Nabídka pracovního místa

Nabídka pracovního místa

Přijmeme vyučujícího 2. stupně pro školní rok 2018/2019 s úvazkem 1,-. Preferovaná aprobace: dějepis, fyzika, hudební výchova, německý jazyk … 
Kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících.

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Tobolíková Tereza
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK EU strukturální a investiční fondy