Aktuality

Než půjdeme do školy

Ve čtvrtek 22. února 2018 od 16.00 do 17.30 hodin se bude konat akce pro předškoláky a jejich rodiče. Co se bude dít?

Pro rodiče:  informace vedení školy, pedagogických pracovníků, vedoucí vychovatelky ŠD, speciálního pedagoga a logopedky.  

Pro děti: veselé učení, angličtina, počítače, interaktivní tabule, soutěže, hry a odměny....

Těšíme se na VÁS.

Učitelé a žáci ZŠ Svisle

Beseda se školním speciálním pedagogem

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na besedu se speciálním pedagogem, kterou povede Mgr. Nela Teufertová. Přijďte se poradit s aktuálními vzdělávacími problémy Vašich dětí.

Setkání se uskuteční ve čtvrtek 18.1.2018 od 16.00 do 17.00 hodin v učebně č. 90 ve 2. patře.

Mgr. Nela Teufertová

Návštěva u dědečků a babiček

V úterý 19. prosince vystoupily děti z hudebního kroužku v Domě s pečovatelskou službou na Jižní čtvrti v Přerově s pestrým programem složeným z básniček, písniček, tanečků a vánočních koled s doprovodem kytary a orffových nástrojů. Děti s sebou přinesly i dárky z naší keramické dílny v podobě vánočních zápichů do květináčů.

Odměnou za pěkné vystoupení byl nejen široký úsměv seniorů a jejich upřímný potlesk, ale i sladká odměna. Děti měly velkou radost, že mohly staré babičky a dědečky potěšit právě v tuto krásnou předvánoční dobu.

Zdena Duliškovičová, ved. ŠD

PF 2018

Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale chvíle, okamžiky, vteřiny...

Autor: Karel Čapek

Zdraví, štěstí, lásku a pohodu po celý rok 2018 Vám přejí

zaměstnanci ZŠ Přerov, Svisle 13

 

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Tobolíková Tereza
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK EU strukturální a investiční fondy