Aktuality

Upozornění

Vážení rodiče,

s ohledem na blížící se začátek školního roku a skutečnost, že v průběhu měsíce září 2018 budou na naší škole v souvislosti s projektem ITI probíhat ještě některé stavební práce ve venkovních prostorách, bude dodáno vybavení do nových odborných učeben a nastartován zkušební provoz konektivity, si Vás dovolujeme ujistit, že výchovně vzdělávací proces těmito dokončovacími pracemi nebude negativně narušen, maximálně žáci a pedagogové nebudou moci ještě využívat nové odborné učebny.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem našim žákům úspěšný školní rok.

Mgr. Miroslav Fryštacký, ředitel školy

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018-2019

1. ročník

3. září  8.00 - 9.00 hodin - slavnostní zahájení školního roku. 

V dalších dnech vyučování podle rozvrhu od 7.50 do 11.25 hodin.

2. - 9. ročník

3. září                               7.50 - 8.35 hod.        zahájení školního roku ve třídách
4. září 1. stupeň 7.50 - 11.25 hod. cvičení v přírodě
  2. stupeň 7.50 - 12.20 hod.
5. září 1. stupeň 7.50 - 11.25 hod. sportovní den
  2. stupeň 7.50 - 12.20 hod.

 

 
Od 6. září vyučování podle rozvrhu.

Všem našim žákům přeji úspěšný školní rok.

Mgr. Miroslav Fryštacký
ředitel školy

Příjemné prázdniny

Vážení rodiče a milí žáci,
přejeme Vám slunečné prázdniny plné zážitků.
Těšíme se na Vás v září.
zaměstnanci školy

Technická soutěž

Ve středu 6. června se žák naší školy Tomáš Růžička zúčastnil finálového kola třetího ročníku technické soutěže žáků ZŠ Olomouckého kraje. Soutěž pořádala pedagogická fakulta UP Olomouc - katedra technické a informační výchovy. Žáci dostali za úkol během tří hodin sestavit model mostu. Tomáš se úkolu zhostil se ctí a se svým modelem zvedacího mostu vyhrál první místo. Gratulujeme.

   

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Tobolíková Tereza
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK EU strukturální a investiční fondy