Aktivity

T-mobile Olympijský běh

Dne 21.června se vybraní žáci naší školy zúčastnili celorepublikové akce „T-mobile Olympijský běh“. Závod byl zahájen a odstartován ředitelem školy v 10.15 hodin. Děvčata běžela 500 m a chlapci 600 m. Všichni účastníci závodu dostali corny tyčinky, medaile a účastnický diplom. Vítězové z každé kategorie si mohli vybrat z dalších věcných cen, které nám organizace T-mobile běhu poslala. Rádi jsme se této akce zúčastnili a těšíme se na další ročník.

Mgr. Vladka Pavlicová

Projekt „Budování odborné učebny přírodopisu – pořízení pomůcek k rozvoji EVVO“

Díky získané dotaci ve výši 24.000 korun, poskytnutou Magistrátem města Přerova, jsme mohli pracovat na dalším dovybavení naší nové vybudované odborné učebny přírodopisu a zkvalitnění výuky pořízením EVVO pomůcek.

V průběhu školního roku se uskutečnila spousta aktivit a akcí jako součást tohoto projektu. Zapojili se žáci prvního stupně během výuky, odpoledních aktivit ve školní družině a pobytu ve škole v přírodě. Žáci druhého stupně formou školních a mimoškolních aktivit.

Projektu se zúčastnili také děti MŠ Kouřilkova a široká veřejnost.

Mgr. Zuzana Kopečková

Výtvarná soutěž Všechno nejlepší, Evropo!

Na počátku dubna u příležitosti 60. výročí podpisu Římských smluv vyhlásilo středisko Europe Direct Olomouc ve spolupráci s Eurocentrem Olomouc výtvarnou soutěž pro základní školy Olomouckého kraje.

Soutěž probíhala ve dvou kategoriích: Úkolem žáků prvního stupně bylo nakreslit dort, který by věnovali Evropské unii k tomuto výročí. Úkolem žáků druhého stupně bylo zhotovit návrh pamětní mince k tomuto jubileu.
Soutěže se zúčastnily také žákyně naší školy Eliška Juhászová a Tereza Oherová (obě 9.B).
V krajské konkurenci škol obsadily Eliška s Terezou 2. místo ve své kategorii.
Touto cestou ještě jednou gratulujeme našim žákyním ke krásnému umístění.
vítězný návrh

Mgr. Milena Trávníčková

Výtvarná soutěž Kapka krve

Dne 14.6.2017 se u příležitosti Světového dne dárců krve konalo slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže Kapka krve. Soutěž pořádala Transfúzní stanice Středomoravské nemocniční a.s. Nemocnice Přerov a Magistrát města Přerova za pomoci Základní školy Trávník a naší školy. Zúčastnění žáci byli odměněni filmem v kině Hvězda a pěknými cenami.

Mezi nejúspěšnějšími žáky, kteří se umístili na předních místech, byli tito žáci naší školy:
3. kategorie
2. místo - Černá Petra
3. místo - Indráková Julie
4. kategorie Společná práce
1. místo - Caletková Marie, Pavelka Tomáš, Trucla Matyáš, Zbořil Radek
2. místo - Doležel Radim, Procházka Dominik, 
5. kategorie - grafika na počítači
1. místo - Bubeníková Barbora
3. místo - Kissová Karolína

Všem oceněným žákům blahopřejeme. Děkujeme všem žákům a pedagogům, kteří se zapojili do soutěže, za krásné výtvarné práce. 

Mgr. Hana Krumpová

Třídění a sběr odpadů - nedílná součást naší školy

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Tobolíková Tereza
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK EU strukturální a investiční fondy